Vážení návštevníci internetového portálu AgroTV,

sme radi, že ste si našli cestu na tento internetový portál. Jeho cieľom je bezplatne poskytovať moderným spôsobom široké spektrum informácií z pôdohospodárstva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva, ochrany životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie a iných oblastí súvisiacich so životom na vidieku.

Veríme, že tento projekt si obľúbite a stane sa Vaším trvalým partnerom, ako zdroj zaujímavých a prospešných informácií s veľkou výpovednou hodnotou.

redakcia internetovej televízie

AgroTV

Stiahnite si náš produktový katalóg s cenníkom pre rok 2018