Agrolesnícke systémy

16. máj 2023

Agrolesnícke systémy, ktoré sú súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny a môžu zvýšiť a diverzifikovať produkciu poľnohospodárov  Viac >>

Agrolesníctvo predstavuje také systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na jednej ploche zámerne kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín (lesných a/alebo ovocných stromov a/alebo krovín).

Agrolesníctvo môžeme definovať aj ako návrat drevín do poľnohospodársky obhospodarovanej krajiny. Kombináciou klasickej rastlinnej výroby, čiže pestovania poľných plodín spolu s drevinami, získame na ploche väčší celkový výnos, ako keby jednotlivé časti systému boli pestované oddelene na rovnakej ploche.

Okrem ekonomického efektu je ich najväčšími prínosom plnenie mnohých ekosystémových služieb, ktoré plynú z tohto spojenia. Agrolesnícke systémy sa členia do niekoľkých hlavných typov. Pre slovenské podmienky sú najvýznamnejšie tri z nich:

  • Silvoarable agroforestry (Silvoorebné)– agrolesnícke systémy poľných plodín a drevín na ornej pôde
  • Silvopasture (Silvopastevné) pastevné agrolesnícke systémy
  • Riparian buffer strips – agrolesnícke nárazníkové zóny v okolí vodných tokov

Téma dňa

Gabe Brown: poľnohospodárstvo budúcnosti

Svetovo uznávaný Gabe Brown, propagátor a poľnohospodár, radí vo svojej rednáške ako začať s regeneratívnym poľnohospodárstvom.

Rozhovor s Róbertom Dohálom

Skúsenosti Róberta Dohála s regeneratívnym poľnohospodárstvom v PD Krakovany.

Regeneratívna pastva dobytka

Regeneratívne poľnohospodárstvo na farme Wenzela Lobkowicza, chovateľa a majiteľa panstva v Draheniciach na Příbramsku


inzercia

 

Kategória: všetky
Počet videí: 429

Agrolesnícke systémy

Agrolesnícke systémy, ktoré sú súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny a môžu zvýšiť a diverzifikovať produkciu poľnohospodárov

CombCut“ – stroj na odstraňovanie burín v obilninách

Kosenie burín v poraste obilnín v prípade ich nežiadúceho prerastania.

Priamy výsev kukurice

Pokusy a porovnanie klasického orebného spôsobu pestovania kukurice s bezorebným priamym výsevom do mulču z predplodiny.

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču pomocou sadzeča Mulchtec Planter

Sucho začína tam, kde končí život v pôde

Prednáška Ing. Jaroslava Záhoru o dialógu, ktorý prebieha medzi koreňmi rastlín a pôdou a o nevynutnosti tento dialóg podporovať šetrným hospodárením.

Carboneg: Príbeh o pôde

Animovaný dokument o regeneratívnom poľnohospodárstve a jeho schopnosti viazať CO2 z atmosféry pod zem.

Gabe Brown: poľnohospodárstvo budúcnosti

Svetovo uznávaný Gabe Brown, propagátor a poľnohospodár, radí vo svojej rednáške ako začať s regeneratívnym poľnohospodárstvom.

EU Green Deal: Carbon farming

Uhlíkové poľnohospodárstvo, tzv. carbon farming poskytuje nový obchodný model pre poľnohospodárov. Umožňuje odmeňovať farmárov za ich starostlivosť o prírodu.

Ministerstvo zemědělství ČR

Dokumnetárny film z produkcie Ministerstva zemědělství ČR o vytváaní biopásov.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Receptom na ekologickejšiu krajinu sú okrem diverzifikácie aj biopásy. Dlhodobo sa im venujú v NPPC v Nitre. Poradia aj vám.

Pôda nad zlato

Dokumentárny film o stave pôdy v Českej republike a vzťahu vlastníkov k je užívaniu.

BASF Agricultural Solutions

Vytváranie biopásov pre produkčné poľnohospodárstvo, ochranu zdrojov a biodiverzitu.

Rozhovor s Róbertom Dohálom

Skúsenosti Róberta Dohála s regeneratívnym poľnohospodárstvom v PD Krakovany.

Regeneratívna pastva dobytka

Regeneratívne poľnohospodárstvo na farme Wenzela Lobkowicza, chovateľa a majiteľa panstva v Draheniciach na Příbramsku

Výstava starých odrôd

Dům ochránců přírody v Prahe usporiadal tradičnú výstavu plodov starých odrôd ovocných stromov - Vianoce 2020.

Práce v ovocnej škôlke

Ako vyzerá polovica roka v ovocnej škôlke môžeme zistiť počas osem minút. Od sadenia podpníkov, niekoľko spôsobov štepenia, až po zber plodov práce ovocinára.

Agrolesníctvo a staré odrody ovocných drevín

Agrolesnícke systémy ako významný inovačný trend v poľnohospodárstve a ich využitie proi záchrane starých odrôd ovocných drevín.

Génová banka v Piešťanoch

Rozhovor s Ing. Pavlom Hauptvogelom, PhD., riaditeľom NPPC-VÚRV, o činnosti Génovej banky SR

Ovocinárstvo na Slovensku

Rozhovor s prezidentom Ovocinárskej únie SR Ing. Mariánom Vargom

Výstava genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín

Výstavu genetických zdrojov marhúľ, broskýň a liečivých rastlín usporiadala vo avojích priestoroch Génová banka SR v Piešťanoch, ktorá je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a Výskumného ústavu rastlinnej výroby

B. Dóková o ekonomických problémoch poľnohospodárov

O tom, že klíma sa mení, dnes pochybuje už len málokto. Veľmi citlivo to pociťujú podnikatelia, ktorí sú od počasia a od jeho vrtochov závislí – poľnohospodári. Ak sucho postihne rastlinnú výrobu, prejaví sa to nepriaznivo aj na živočíšnej.

Zelená nafta a chaose v rezorte

Zelená nafta je zdrojom sporov, opozícia hovorí o chaose v rezorte.

SAATBAU Slovensko

Predstavenie spoločnosti SAATBAU Sovensko. Členmi a vlastníkmi firmy SAATBAULINZ je približne 3000 rakúskych poľnohospodárov. Väčšina z nich sú producenti osiva.

Agrosektor nepodporili v sľubovanej výške

Slovenskí poľnohospodári a potravinári sa opäť raz presvedčili, že sľuby sa ľahšie dávajú ako napĺňajú. Ešte koncom minulého roka žiadali štátnu pomoc vo výške 70 miliónov eur. Podľa Matečnej to nie je definitívne.

Tlačová beseda G. Matečnej a T. Bernaťáka

Zhodnotenie roka 2017 v pôdohospodárstve

Nízke dotácie pre našich poľnohospodárov

Poľnohospodári žiadajú navýšiť dotácie, v zahraničí sú väčšie.

Agroprogress 2017 - Ing. Milan Semančík, predseda SPPK

Na Konferencii Agroprogress 2017 vystúpil predseda SPPK Ing. Milan Semančík

Agroprogress 2017 - Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA

Na Konferencii Agroprogress 2017 vystúpil generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Juraj Kožuch, PhD.

Konferencia Agroprogress 2017 - Diskusia

Na Konferencii Agroprogress 2017 prebehla živá diskusua na horúce témy. Spoločne diskutovali: Ing. Juraj Kožuch, PhD. - generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ing. Jiří Šír - námestník ministra zemědelství Českej republiky, Ing. Milan Semančík - predseda SPPK, Bc. Emil Macho - generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava a ostatní účastníci konferencie.

Agroprogress 2017 - Ing. Jiří Šír

Na Konferencii Agroprogress 2017 vystúpil námestník ministra zemědelství ČR Ing. Jiří Šír

Emil Macho na konferencii Agroprogress 2017

Na Konferencii Agroprogress 2017 vystúpil aj generálny riaditeľ spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava Bc. Emil Macho.

Zakážu glyfosát? 15.decembra mu končí lecencia!

Polemika o zákaze používania najrozšírenejšieho pesticídu na svete sa môže už čoskoro skončiť. Osud glyfosátu, ktorý sa najčastejšie využíva na odstraňovanie buriny, držia v rukách členské krajiny Únie a Európska komisia. Hlasovať o predĺžení licencie na túto pre poľnohospodárov užitočnú látku sa bude v Bruseli. Názory vedeckých agentúr na to, či glyfosát môže spôsobovať rakovinu, sú naďalej rôzne.

Potravinovú sebestačnosť považujú poľnohospodári skôr za utópiu

Poľnohospodárom sa zdá takmer nemožné, aby bolo Slovensko v najbližších rokoch potravinovo sebestačné. Na pultoch obchodov stále nájdeme len 40 percent slovenských produktov. Agrárnici pomenovali viacero problémov, ktoré trápia ich sektor, na oslavách 25-eho výročia vzniku Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Deň poľa RWA Slovakia spol. s r.o. 2017

Deň poľa RWA Slovakia spol. s r.o. sa v roku 2017 uskutočnil v Borovciach pri Piešťanoch.

CUSTODIA

Postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu repky olejnej proti bielej hnilobe.

Agrosalón 2017

Videozostrih z odborného poľnohospodárskeho podujatia Agrosalón 2017

Deň poľa Sempol a RWA

Deň poľa spoločností RWA a Sempol konaný v obci Pata.

Úplatky za dotácie

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol obvinenie voči zamestnancovi poľnohospodárskej platobnej agentúry Petrovi O. pre prijímanie úplatku spolu za dva skutky, ktorých sa mal dopustiť na konci roku 2016 a začiatkom tohto roka.

Fico o dvojakej kvalite potravín

Pozrite si mimoriadnu tlačovú besedu predsedu vlády Roberta Fica, ktorý informoval o svojom postoji k dvojakej kvalite potravín.

Ochrana slovenskej pôdy sa nepáči Bruselu

Pravidlá predaja slovenskej pôdy sa budú meniť. Úradníkom v Bruseli sa totiž nepáči, že náš zákon obmedzuje práva cudzincom. Ministerstvo pôdohospodárstva už pripravilo zmenu.

Ekologicé poľnohospodárstvo

Dobré príklady praxe v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby prostredníctvom videoprodukcie

Je ekologické poľnohospodárstvo udržateľná alternatíva?

Prednáška Petra Konvalinu o výhodách a nevýhodách ekologického poľnohospodárstva. Z cyklu Akademické půlhodinky.

poľnohospodári, ktorí sa vydali ekologickou cestou

Séria krátkych videí ponúka pohľad na české farmy, ktoré sa nebáli ísť ekologickou cestou bez umelých hnojív a postrekov, a kde sa zvieratá naozaj pasú na zelenej pastvine.

Ochrana slovenskej pôdy v ústave

Pozrite si tlačovú besedu poslancov SNS, kde hovorili o návrhu novely zákona o ochrane pôdy. Súčasná legislatíva podľa ich slov nechráni pôdu dostatočne.

Jahody dopestované priamo v uliciach Paríža

Dvaja mladí Francúzi sa rozhodli pestovať čerstvé jahody priamo v uliciach Paríža. Chlapci pestujú ovocie v kontajneroch a ročne tak vedia vyprodukovať až sedem ton jahôd.

Poľnohospodárska legislatíva po roku 2020

Hlas našich poľnohospodárov a potravinárov by mohol byť výraznejší pri tvorbe budúcich pravidiel európskej legislatívy, ktorá sa ich týka. Konkrétne ide o Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020. Aj to je jeden z úspechov, ktoré sa Slovensku podarilo dosiahnuť počas polročného európskeho predsedníctva.

Očakáva sa pokles produkcie

Produkciu poľnohospodárstva na Slovensku čaká tento rok pokles v priemere o vyše percento. A v nasledujúcom roku 2018 by mal tento sektor stagnovať. Vyplýva to z kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research.

Agrorezort a naše predsedníctvo v Rade európskej únie

Agrorezort zhodnotil naše predsedníctvo v Rade európskej únie, výsledky sú podľa ministerky G. Matečnej pozitívne.

Celoslovenské dni poľa 2016

V Dvoroch nad Žitavou sa opäť konali Celoslovenské dni poľa. Prinášame vám krátky zostrih. Na AgroTV.sk postupne pribudnú ďalšie videá.

Cesta k zvýšeným úrodám

Odborný seminár organizovaný spoločnosťou Alltech, ktorý sa konal v Nitre v Hoteli Zlatý Kľúčik

Predstavenie noviniek postrekobvačov Horsch Leeb

Theodor Leeb predstavil v Nitre novinky v sortimente ťahaných a samochodných postrekovačov radu HORSC Leeb

Michael Hrorsch v Nitre

Pri príležitosti 20. výročia pôsobenia firmy Horsch na slovenskom trhu predniesol Michael Horsch prednášku o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva

Adexar® plus - výsledky pokusov

Prednáška Miroslava Dema na konferencii spoločnosti BASF v Nitre a predstavenie výsledkov pokusov s fungicídom Adexar® plus.

Helmut Herrmann: Adexar® Plus

Prednáška z konferencie spoločnosti BASF na tému Adexar® Plus - Top produkt vo fungicídnej ochrane obilnín.

Adexar Plus

Adexar® Plus – sila, na ktorú sa môžem spoľahnúť. Inovatívny fungicíd spoločnosti BASF – ochrana so systémovým účinkom do všetkých obilnín proti chorobám listov a klasov s účinnou látkou Xemium®.

IMPRO-GRAIN v intenzívnej pestovateľskej technológii

Ing. Juraj Sakáč, agronóm z Poľnohospodárskeho družstva vo Vrábľoch prednášal na odbornom seminári Alltech v Nitre.

Farmári

Film Farmári je dobrým príkladom toho, ako môže zapojenie ľudí do ekofarmárskych prác vplývať na zníženie chudoby, sociálnych nerovností a vylúčenia.

Proti veľkým šelmám

Film o tradícii a súčasnom využití ovčiarskych psov. Dokumentárny cyklus je vyrobený s podporou Fondu pre mimovládne organizácie.

Plodiny - základ úrody pomocou výživy

Nicolas Body, európsky technický manažér spoločnosti Alltech Francúzsko prednášal na odbornom seminári Alltech v Nitre

Andrej Babiš odpovedá na otázky čitateľov HN

Andrej Babiš o vstupe do politiky naživo: Pohnojil som si život tým, čo som urobil

Tvorba a ovplyvňovanie pôdohospodárskej politiky

Prednáška Ing. Adriana Šedivého zo spoločnosti Agrana - Slovenské cukrovary na tému: Tvorba a ovplyvňovanie pôdohospodárskej politiky na pôde Európskeho parlamentu

Baco, Šimon, Chovan: Diskusia bývalých ministrov

V rámci konferencie Agroprogress 2015 diskutovali traja bývalí ministri pôdohospodárstva SR o minulosti, súčasnosti a budúcnosti slovenského poľnohospodárstva.

Rizikové faktory

Rizikové faktory a schopnosť riadenia rizík na podnikoch vs. výsledky sektora poľnohospodárstva. Prednáška Ing. Dalibora Bána z Agra poisťovne na konferencii Agroprogress2015 v Trnave.

Lemken - Systém ContourTrack

Systém ContourTrack - patentované automatické kopírovanie radličkového kypriča KARAT 9 KA a KUA.

Zber sena na jeden prejazd

Agregácia strojov Fendt 936 Vario Black Beauty a De Buck

JCB 1CXT - najmenší podkop

Predstavenie stroja JCB 1CXT a možností jeho využitia v rôznych podmienkach.

LEMKEN Rubin 12

Videopredstavenie diskového podmietača Rubin 12 od spoločnosti LEMKEN

Poisťovanie poľnohospodárskych rizík, skúsenosti a trendy

Dr. Kurt Weinberger, prezident Svetovej asociácie poľnohospodárskych poisťovní a generálny riaditeľ poisťovne Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Domáce potraviny si v predaji udržiavajú vysoký podiel

Potraviny vyrobené na Slovensku mali domácom na trhu v 1. polroku 2015 viac ako 62-% podiel. To bolo v porovnaní s koncom roku 2014 menej o 0,8 percentuálneho bodu.

Chlieb bude lacnejší

Od začiatku roka klesne DPH na vybrané potraviny z 20 percent na polovicu, rozhodol o tom parlament. Časť pravice vládny návrh podporila, niektorým opozičníkom však v zozname chýba bryndza či cibuľa.

Deň poľa BASF

Spoločnosť BASF aj tento rok spoluorganizovala úspešný Deň poľa v Špačinciach, na ktorom predstavila svoje najdôležitejšie produkty.

Agrokomplex 2015 - Róbert Fico

Príhovor predsedu vlády SR Róberta Fica počas slávnostného otvorenia 42. ročníka tradičnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2015 v Nitre.

Agrokomplex 2015 - Ľubomír Jahnátek

Príhovor ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka počas slávnostného otvorenia 42. ročníka tradičnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2015 v Nitre.

Agrokomplex 2015

Zostrih z tohtoročnej výstavy Agrokomplex 2015 v Nitre.

Agrokomplex 2015 - Eduard Krcho

Príhovor riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra počas slávnostného otvorenia 42. ročníka tradičnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2015 v Nitre.

ACHP Levice - Deň poľa 2015

2. Deň poľa v podaní ACHP Levice, ktorý sa konal v Dolných Obdokovciach

EURALIS na dňoch poľa

Prezentácia spoločnosti Euralis na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou.

Paráda býkov 2015

Spoločnosť INSEMAS usporiadala aj tento rok vo svojich firemných priestoroch vo Zvolene podujatie Paráda býkov, ktoré sa stretlo so záujmom mnohých návštevníkov.

Deň poľa v Diakovciach

Spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava usporiadala už po štvrtýkrát vydarený Deň poľa v Diakovciach. Za veľkej účasti poľnohospodárov a partnerských firiem tu boli prezentované početné poľné pokusy a bohatý sprievodný program.

Hriadeľ a HORSCH podporujú naše odborné školstvo

Predstavenie produktov spoločnosti Hriadeľ predovšetkým so zameraním na sejačky značky HORSCH. Počas Celoslovenských dní poľa uzavrela spoločnosť HORSCH zmluvu o podpore Strednej odbornej školy technickej v Galante.

Novinky v ponuke ADAMA Agriculture Slovensko

Prezentácia spoločnosti Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o. počas Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou v júni 2015.

Sempol - Deň poľa 2015

Poľný deň spoločnosti Sempol a RWA v Trhovej Hradskej. www.AgroTV.sk

LEMKEN - Deň poľa 2015

Ďeň poľa spoločnosti Lemken v Špačinciach pri Trnave. Okrem milovníkov poľnohospodárskych strojov si prišli na svoje aj fanúšikovia vojenskej techniky...

Celoslovenské dni poľa 2015

Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch nad Žitavou očami AgroTV.sk Novinka v našej ponuke služieb - nakrúcanie a fotografovanie dronmi.Drony umožnia pohľad na vaše polia, stroje a firemné areály z vtáčej perspektívy.

Celoslovenské dni poľa 2015 - Stanislav Becik

Príhovor Stanislava Becíka - predsedu ZAD Dvory nad Žitavou na podujatí Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch and Žitavou.

Celoslovenské dni poľa 2015 - Ľubomír Jahnátek

Príhovor Ľubomíra Jahnátka - ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na podujatí Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch and Žitavou.

Celoslovenské dni poľa 2015 - Peter Pellegrini

Príhovor predsedu NR SR na podujatí Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch and Žitavou.

Ľ. Jahnátek: Základné priority PRV SR

Program rozvoja vidieka: Financovanie slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka v programovom období 2014 - 2020. Minister Ľubomír Jahnátek, 6.3.2015 v Nitre.

F. Círia: Schémy priamych platieb od roku 2015

František Círia predniesol prednášku na tému Schémy priamych platieb a pravidlá krížového plnenia od roku 2015 na informačnom dni o PRV 2014-2020 v Nitre.

M. Barbarič: Projektové opatrenia PRV SR 2014-2020

Prednáška Martina Barbariča na informačnom dni v Nitre na tému Projektové opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Agrosalón, Včelárstvo, Rybárstvo a poľovníctvo v Nitre

Rýchly pohľad naprieč veľtrhom Agrosalón a výstavami Včelárstvo, Rybárstvo a poľovníctvo na nitrianskom výstavisku v roku 2015. Viac informácií nájdete v ďalších videozostrihoch z tohto podujatia.

JCB - Agrosalón 2015

Ing. Otto Jirka zo spoločnosti JCB trac-technik predstavuje novinky z ponuky poľnohospodárskej techniky značky JCB na veľtrhu Agrosalón 2015 v Nitre.

HRIADEĽ na výstave Agrosalón 2015

Na nitrianskom výstavisku sa počas veľtrhu Agrosalón 2015 rozsiahlou expozíciou prezentovala spoločnosť HRIADEĽ. Ing. Blažena Ácsová predstavila ocenenú sejačku značky HORSCH.

Otvorenie Agrosalónu 2015

Slávnostné otvorenie veľtrhu Agrosalón 2015 v Nitre. Príhovory predniesli minister Ľubomír Jahnátek, riaditeľ Agrokomplexu Eduard Krcho a prezident AGRIONu Ján Jech.

Bauer Irrigation - Agrosalón 2015

Novinky od spoločnosti Bauer Irrigation s.r.o. na poľnohospodárskom veľtrhu Agrosalón 2015 v Nitre. Ing. Peter Andráš predstavil závlahovú techniku a unikátne separátory hnojovice.

Ematech Radošina na Agrosalóne 2015

Predstavenie spoločnosti Ematech s.r.o. z Radošiny a jej noviniek prezentovaných na veľtrhu Agrosalón 2015 v Nitre. Rozhovor s riaditeľom spoločnosti Ing. Petrom Matejovičom.

P. Bokor: Ošetrenie ozimnej repky v jarnom období

Prednáška Ing. Petra Bokora z SPU Nitra, Katedra ochrany rastlín, na konferencii BASF v Nitre.

R.Trebatický: Neprojektové opatrenia PRV 2014-2020

Predstavenie neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka v prednáške Rudolfa Trebatického v Nitre.

Agrosalón 2015

Pozvánka na výstavisko v Nitre na 5. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh, ktorý sa bude konať 25. až 28. marca 2015.

D. Muchová: Capalo a Osiris v praxi

RNDr. Darina Muchová, PhD. z VŠS Malý Šariš informovala na konferencii BASF v Nitre o výsledkoch pozorovaní porastov ošetrených prípravkami Capalo a Osiris.

RUBIN 12 - hlboko, rýchlo, intezívne

Predstavenie diskového podmietača RUBIN 12 od spoločnosti Lemken. 12 argumentov prečo si vybrať RUBIN 12:

M. Čeleš: Použitie Caryxu v repke na jar

Ing. Marián Čeleš vo svojej prednáške na konferencii v Nitre predstavil možnosti použitia prípravku Caryx v jarnom ošetrení repky.

Ľ. Eged: Riešenie ochrany obilnín

Predstavenie komplexného portfólia prípravkov na ochranu obilnín od spoločnosti BASF. Prednáška z konferencie v Nitre.

L. Svatoň: Akris - nový herbicíd do kukurice

Predstavenie nového herbicídu Akris od spoločnosti BASF, ktoré sa udialo na konferencii v Nitre.

150. výročie BASF

Otvorenie konferencie v Nitre a predstavenie spoločnosti BASF - prednáška Andreasa Schumachera

D. Brožová: SYMETRA

Prednáška Ing. Dany Brožovej na tému Symetra - na každom poli, každý rok. Z odborného programu konferencie spoločnosti Syngenta 2015 v Nitre.

J. Murín: Bontima

Bontima - jednoducho zdravší a vitálnejší jačmeň. Prednáška z konferencie spoločnosti Syngenta v Nitre

S. Rajtár: Quilt Xcel

Nová dimenzia v pestovaní kukurice a komplexná technológia ochrany kukurice - prednáška Stana Rajtára na konferencii Syngenta 2015

Symetra - nový fungicíd repky

Predstavenie prípravku Symetra - nového fungicídu určeného pre repku na konferencii spoločnosti Syngenta 2015 v Nitre

Isopyrazam - nová účinná látka

Predstavenie novej účinnej látky Isopyrazam na konferencii spoločnosti Syngenta v Nitre

Technológia novej generácie a značka kvality

Otvorenie konferencie Syngenta 2015. Úvodná prednáška generálneho riaditeľa spoločnosti Syngenta pre SR a ČR Ing. Ľuboša Koľa.

Ľ. Jahnátek o Programe rozvoja vidieka

Minister pôdohospodárstva informoval o aktuálne schválenom Programe rozvoja vidieka a Integrovanom regionálnom operačnom programe

Marketingové aktivity BASF 2015

Konferencia BASF v Nitre a predstavenie marketingových aktivít spoločnosti na rok 2015 v podaní Ing. Andreja Kohauta

P. Kohaut: Herbicídna ochrana kukurice

Prednáška Pavla Kohauta z ÚKSÚP-u na tému Herbicídna ochrana kukurice, ktorá bola súčasťou konferencie spoločnosti BASF v Nitre

ADAMA Slovensko

Náš príbeh začal pred 70 rokmi, keď sme pomohli farmárom v Izraeli zazelenať púšť, čo umožnilo národu rozkvitnúť. To isté chceme teraz zrealizovať v celosvetovom meradle. SIMPLY. GROW. TOGETHER.

Ľ. Cagáň: Nové trendy v ochrane kukurice proti škodcom

Prednáška prof. Ľudovíta Cagáňa z SPU Nitra na konferencii spoločnosti MV - servis v Nitre.

L. Fojtíková: Ochrana kukurice proti burinám

Prednáška z konferencie spoločnosti MV-servis v Nitre.

E. Habalová: Problematika fuzarióz v kukurici

Prednáška z konferencie spoločnosti MV-servis v Nitre.

D. Slivová: Insekticídne portfólio MV - servis

Prednáška z konferencie spoločnosti MV - servis v Nitre.

Alena Bezdičková: Fungicídne ošetrenie obilnín

Kam smeruje technológia fungicídneho ošetrenia obilnín. Prednáška z konferencie spoločnosti MV - servis v Nitre.

Miroslav Varga: Penthiopyrat a Treoris

Penthiopyrat - nová generácia účinných látok vo fungicídnom ošetrení obilnín. Treoris - nový fungicíd. Prednáška spoločnosti MV - servis na konferencii v Nitre.

Otvorenie konferencie spoločnosti MV-servis

V januári 2015 sa v Nitre konala konferencia spoločnosti MV-servis. Úvodné slovo patrilo Ing. Miroslavovi Vargovi a skupine Tambores

R. Olšanský: Viac ako len štatistické dáta

Vývoj chemickej ochrany kukurice a obilnín. Prednáška spoločnosti Kleffmann Group na konferencii Bayer CropScience 2015 v Nitre.

Peter Serdahely: Aktívnejšia herbicídna ochrana obilnín

Prednáška na tému Aktívnejšia herbicídna ochrana obilnín, ktorá odznela na konferencii spoločnosti Bayer CropScience v Nitre v januári 2015.

Ján Hanuska: PROSARO a PROPULSE

Prospešný protiútok profesionálnych produktov proti chorobám. Prednáška z konferencie Bayer CropScience 2015 konanej v Nitre.

Pavel Cihlář: Fungicídna ochrana repky

Novinky v pestovateľskej technológii so zameraním na fungicídnu ochranu repky. Prednáška z konferencie Bayer CropScience 2015 konanej v Nitre.

V. Barbierik: Raxil Star - nová hniezda v portfóliu moridiel BCS

Vladimír Barbierik sa vo svojej prednáške zameral na ponuku moridiel. Prednáška z konferencie Bayer CropScience 2015 konanej v Nitre.

Otvorenie konferencie Bayer CropScience 2015

Úvodná prednáška Ing. Vladimíra Fúzika zo spoločnosti Bayer CropScience v Nitre.

Zdravé potraviny pre všetkých (videoklip Bayer)

Videoklip spoločnosti Bayer CropScience prezentovaný na konferencii v Nitre, 2015.

LEMKEN - Modrá účinkuje

Poznáte ten pocit LEMKEN? Istota, že nájdete presne ten stroj, ktorý svojou Vami zvolenou unikátnou špecifikáciou ponúka to najlepšie pre Vaše konkrétne pôdne podmienky?

Znovuzrodenie lesa trailer

www.irisfilm.sk Copyright © Mgr. Jana Sadloňová - Irisfilm & Mgr.art.Vladimír Ruppeldt

Diskusia Zomierajú postojačky a Znovuzrodenie lesa

Katedra ekologie lesa a Studentský zájmový spolek Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze uvádza diskusiu po prdmietaní filmov Zomierajú postojačky a Znovuzrodenie lesa.

Zachovajme lesy potomstvu

Krátka videoreportáž o významnom slovenskom lesníkovi z 18. stor. Jozefovi Dekretovi Matejovie pri príležitosti 240. výročia jeho narodenia

Stratená úcta k zeleným lesom

Katastrofická situácia lesov v Bielovodskej doline vo Vysokých Tatrách

Zomieraju postojacky HDV - They dying standing up

Dokumentárne video Slovenskej lesníckej komory "Zomierajú postojačky" Documentary video of Slovak forestry chamber "They dying standing up" (since 16800)

Sejba - Deň poľa kukurice

Predvádzanie sejačiek na Dni poľa kukurice v Seliciach 2014

Hnojenie maštaľným hnojom

Predstavenie techniky na hnojenie maštaľným hnojom na Dni poľa kukurice v Seliciach

Postrekovače - Selice 2014

Postrekovacia technika na Dni poľa kukurice v Seliciach 2014.

Deň poľa kukurice 2014 - Spracovanie pôdy

Na Dni poľa kukurice v Seliciach sa predviedlo široké spektrum poľnohospodárskej techniky. V tomto videu prinášame zostrih predvádzania poľnohospodárskych strojov na spracovanie pôdy.

Radovan Mik - Agroprogress 2014

Prednáška Radovana Mika z Tatra banky na tému Praktické skúsenosti banky z financovania nákupu pôdy a pohľad na súčasnú legislatívu

Jaroslav Puškáč - Agroprogress 2014

Generálny riaditeľ sekcie legislatívy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predniesol prednášku na tému Poznatky z aplikácie zákona č.140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Emil Macho - Agroprogress 2014

Pohľad podnikateľského subjektu Agropodnik a.s. Trnava na otázky riadenia rizík a eliminácie ich dopadov, možnosti a skúsenosti

Jaromír Matoušek - Agroprogress 2014

Prednáška Jaromíra Matouška z UniCredit Bank – Finančný a bankový pohľad na riadenie rizík

Milan Semančík - Agroprogress 2014

Prednáška predsedu SPPK Milana Semančíka – Riadenie rizík v Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ – realita a potreby

BAUER

Závlahová a hnojovicová technika

JCB Fastrac série 8000

Predstavenie najpokrokovejšej technológie ponúkanej značkou JCB

Sankcie, potraviny a úroda

Záznam diskusnej relácie s ministrom Ľ. Jahnátkom a predsedom SPPK M. Semančíkom v televízii TA3.

Deň poľa kukurice 2014 - Mulčovanie

Na Dni poľa kukurice v Seliciach sa predviedlo široké spektrum poľnohospodárskej techniky. V tomto videu prinášame zostrih predvádzania mulčovačov a strojov na odstraňovanie pozberových zvyškov.

Deň poľa kukurice 2014 - Zber

Na Dni poľa kukurice v Seliciach sa predviedlo široké spektrum poľnohospodárskej techniky. V tomto videu prinášame zostrih predvádzania strojov na zber kukurice.

EURALIS - Sympózium 2014

Vo Veľkom Mederi sa v septembri 2014 uskutočnilo sympózium pod názvom Nové genetické zdroje v šľachtení kukurice.

Jahnátek o novikách v podpore poľnohospodárov

V druhej časti relácie V politike diskutoval Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aj o podpore mladých, začínajúcich farmárov a rodinných fariem.

Agrokomplex 2014 - Otvorenie - Róbert Fico

Slávnostné otvorenie výstavy Agrokomplex 2014 v Nitre a prejav predsedu vlády Róberta Fica

Agrokomplex 2014 - Ľubomír Jahnátek

Príhovor ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka pri slávnostnom otvorení poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy agrokomplex 2014 v Nitre.

Agrokomplex 2014 - Milan Semančík, SPPK

Príhovor predsedu slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milana Semančíka na slávnostnom otvorení výstavy Agrokomplex 2014 v Nitre

Pozývame vás na Agrokomplex 2015

Pozývame vás na Agrokomplex 2015 v dňoch 20.8.-23.8.2015. Prinášame vám zostrih zaujímavých atrakcií a okamihov na tradičnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2014 v Nitre

AgroTV trader

AgroTV trader - august 2014

Otvor prezentáciu AgroTV trader na celú obrazovku


AgroTV trader aj vo formáte PDF:

Stiahni AgroTV trader v PDF formáte


Radi uverejníme vaše inzeráty v nasledujúcom vydaní - Uzávierka 10. septembra!!!

Kontakt: info@agrotv.sk

Čelné kolesové nakladače JCB 427 - 437

Video popisujúce čelné kolesové nakladače značky JCB a nové modely s označením 427 a 437

Predstavenie fungicídu Osiris od BASF

S teoretickými aj praktickými možnosťami nového fungicídu Osiris prítomných oboznámil Ing. Antonín Dostál z BASF.

Syngenta - OPTITECH 2014 - Repka a obilniny

Ďalší z videozostrihov Dňa poľa Syngenta 2014 OPTITECH v Hornej Strede.

Deň poľa RAPOOL - Špačince 2014

Deň poľa spoločnosti RAPOOL v Špačinciach. Prehliadka odrodových pokusov so sprievodným programom.

Repný deň v Nových Sadoch

Záznam z podujatia spoločnosti Považský cukor a.s. - 14. Repný deň, ktorý sa konal na poliach PD DEVIO Nové Sady.

Stanislav Becík - Gazdovský dvor Branovo

Rozhovor s bývalým ministrom Stanislavom Becíkom na jeho Gazdovskom dvore v Branove

INSEMAS - Paráda býkov

12. ročník podujatia z názvom Paráda býkov zorganizovala vo svojich priestoroch vo Zvolene spoločnosť INSEMAS, s.r.o. Katalóg plemenných býkov si môžete stiahnuť nižšie.

Deň poľa Lemken - Špačince 2014

Videozostrih z Dňa poľa v Špačinciach, na ktorom sa predstavili stroje značky Lemken, ale i spoločnosti Rapool a BASF.

Sempol - Deň poľa 2014

Deň poľa spoločnosti Sempol v Trhovej Hradskej

Syngenta - OptiTech 2014 - otvorenie

Deň poľa OptiTech organizovaný spoločnosťou Syngenta a jej partnermi. Úvodné video z otvorenia podujatia.

Energen

Slovensko - PD Pohronský Ruskov

Lacko-Bartošová na dni poľa Sempol

Na Dni poľa spoločnosti SEMPOL v Trhovej Hradskej vystúpila s prejavom aj štátna tajomníčka MPRV SR prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

Zásady správnej orby

Praktický seminár pod vedením prof. Ing. Františka Bauera, CSc. so zameraním na zásady správnej orby a nadstavenie pluhov.

Ľubomír Jahnátek - Celoslovenské dni poľa 2014

Otvorenie podujatia Celoslovenské dni poľa a príhovor ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka

Premiér SR Róbert Fico - Celoslovenské dni poľa 2014

Otvorenie podujatia Celoslovenské dni poľa a príhovor premiéra SR Róberta Fica

Celoslovenske dni poľa 2014

Úvodný zostrih z podujatia Celoslovesnké dni poľa 2014, Dvory nad Žitavou.

Kto sa bojí génov?

Poľnohospodárstvo - najväčší nepriateľ životného prostredia. Že nie? Krajinu ohrozuje chémia, nevyhnutná pre dnešnú mamutiu produkciu potravín.

Semená smrti: Odhalenie lží o GMO

Film sa snaží poukázať na lži, ktoré sú údajne často spojené s obhajobou GMO. Jeho autori odporúčajú divákom film sledovať s otvorenou a kritickou mysľou.

Život kukuričného poľa

Inšpiráciou pre vznik tohto dokumentu bol výskum, ktorý nepreukázal žiadny nepriaznivý vplyv geneticky modifikovanej kukurice a zemiakov na užitočné organizmy. Ani sledované zložky ekosystému kukuričného poľa neboli ovplyvnené.

Kontrola predaja pôdy

Diskusia - Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR, martin Vlachynský, analytik INESS.

Zs. Simon: Hrozí korupcia, aká tu nebola ani za komunizmu

Vládna novela zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je podľa Zs.Simona škandalóznou vo viacerých smeroch.

NOVA: Ako ožobráčiť 2 milióny Slovákov a tváriť sa vlastenecky

Osem dôvodov v podaní strany NOVA, prečo odmietnuť vládny zákon o predaji pôdy.

Semančík - zákon o pôde

Semančík predstavuje prekladaný zákon o ochrane slovenskej pôdy

Topoľčianky2014 Polícia

Veľký úspech u divákov mali policajti a ich štvornohí kolegovia z Oddelenia jazdnej polície.

Topoľčianky2014 Alltech

Spoločnosť Alltech pod vedením obchodného riaditeľa Ing. Petra Chudeja, PhD. slávnostne odštartovali odpočítavanie 100 dní do začiatku Alltech FEI World Equestrian Games Normandy 2014.

Topoľčianky2014 Hucul

Ukážky využitia horského plemena hucul v minulosti a dnes v podaní Petra Vanča a jeho syna Henricha.

Zrkadlové jazdenie

Zrkadlové jazdenie v pas de deux v podaní Kristíny Flakovej a Martiny Nittnaus

Topoľčianky2014 Voltíž

Ukážky voltížneho jazdenia pod vedením Borisa Kodaka a jeho zverencov.

Topoľčianky2014 štvorylka

Tradičným vystúpením nielen v samotných Topoľčiankach, ale aj pri iných príležitostiach na Slovensku, býva fascinujúci tanec v podaní ôsmich lipických koní - štvorylka.

Topoľčianky2014 otvorenie

Každý rok je najväčším lákadlom Dňa otvorených dverí galaprogram, o ktorý je veľký divácky záujem a pravidelne býva vypredaný.

Vysoká 2

Pomocník Google Earth pre turistov - Východná Vysoká

Vysoká 1

Pomocník Google Earth pre turistov - Východná Vysoká

Magistála 2

Pomocník Google earth pre turistov - Tatranská magistrála

Magistrála 1

Pomocník Google Earth pre turistov - Tatranská magistrála

Kôprovský štít 2

Pomocník Google Earth pre turistov - Kôprovský štít

O včelách a mede

Dokumentárny film o včelách pre deti.

Včelárstvo Zajíček - vytáčanie medu

Nahliadnutie do zabehnutého systému slovenského včelára pána Zajíčka. Vo videu máte možnosť vidieť vytáčanie repkového medu.

Mladý včelár - 3

Povzbudzujúce videá pre začínajúcich včelárov od mladého úspešného včelára Jakuba s mnohými praktickým radami.

Mladý včelár - 2

Povzbudzujúce videá pre začínajúcich včelárov od mladého úspešného včelára Jakuba s mnohými praktickým radami.

Mladý včelár - 1

Povzbudzujúce videá pre začínajúcich včelárov od mladého úspešného včelára Jakuba s mnohými praktickým radami.

Prirodzený chov včiel

Ing. Ivan Černý hovorí o prirodzenom chove včiel, tak ako ho sám úspešne praktizuje.

Štiepkovač Murena

Veľkosť štiepky sa dá nastaviť od 5 do 10 mm. Štiepku možno využiť na mulčovanie, spaľovanie, prípadne pre ďalšie spracovanie lisovaním.

Drvič Pirba s dieselovým motorom a podvozkom

Drvič Pirba vo verzii s dieselovým motorom a vlastným podvozkom pripojiteľným za osobný automobil alebo traktor.

Drvič Pirana s elektomotorom

Drvič Pirana môže byť aj v pomalobežnom prevedení a poháňaný elektomotorom.

Drvič Pirba s pravouhlou prevodovkou

Drvič Pirba s pravouhlou prevodovkou a možnosťou pripojenia vlečky do spodného závesu traktora.

Drvič Barakuda

Je vyrábaný v dvoch verziách. Mobilný - nesený na trojbodovom závese traktora s výkonom od 30 kW a stacionárny s 15 kW motorom. Hodinový výkon stroja činí 4 m3. Drevnú hmotu drví spoľahlivo do priemeru 120 mm.

Drvič konárov Pirba

Drvič konárov Pirba spoľahlivo drví drevnú hmotu do priemeru 100 mm. Hodinový výkon drviča je 3,5 m3.

Drvič konárov Pirana

Drvič má samočinné podávanie a jeho hodinový výkon je 2 m3. Spoľahlivo drví materiál do priemeru 70 mm. Pri pripojení za traktor výrobca odporúča traktor s výkonom od 10kW (pripojiteľné za traktor i malotraktor).

Nákup pôdy cudzincami

Nová legislatíva v nákupe poľnohospodárskej pôdy. Debata ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka a poslanca OĽANO Martina Fecka.

JCB Telemaster TM 220

Predstavenie strojov značky JCB.

Výživa a hnojenie pšenice a repky

Ing. Ladislav Varga, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa vo svojej prednáške sústredil predovšetkým na otázky výživy pšenice a repky olejnej.

Využitie biostimulátorov v praxi

Ing. Mária Sekerková, CSc. z Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch prezentovala najnovšie poznatky získané z pokusov, v ktorých boli použité prípravky od spoločnosti Agrobiosfer.

Agrobiosfer 2014

V prvej prednáške odborného seminára predstavila Ing. Petra Hašková spoločnosť Agrobiosfer, jej aktuálnu ponuku prípravkov a význam použitia biostimulátorov.

Obsadnutie koňa

Jedno z mnohých inštruktážnych videí Oldu Nováka. Viac odkazov na výborné videá o prirodzenej komunikácii s koňmi nájdete na AgroTV.sk

Kone zo Skalistých hôr

Dokumentárny film o voľne žijúcich koňoch v kanadských Skalistých horách

Posledné divoké kone

Kôň Przewalského (Equus ferus przewalskii) je jediným prežívajúcim zástupcom koňa divého (Equus ferus). Dokumentárny film o voľne žijúcich divých koňoch.

Vývoj cien agrokomodít a možnosti ich predaja

Tajomníčka Združenia pestovateľov obilnín Ing. Vladimíra Debnárová predstavila možnosti obchodovania s hlavnými poľnohospodárskymi komoditami.

Tréning koní

Tréning koní podľa zásad horsemanshipu

TECHagro 2014

Medzinároný veľtrh poľnohospodárskej techniky TECHagro 2014, Brno.

Rysy

Výstup na Rysy je najpopulárnejším turistickým výstupom, najmä vďaka krásnemu výhľadu z vrcholu.

Baranec

Baranec je vrch na Slovensku, ktorý sa nachádza v Západných Tatrách. Dosahuje výšku 2 184 m n. m., čo ho radí na tretie miesto v rebríčku najvyšších vrchov v Západných Tatrách.

Predné Solisko

Predné Solisko, je posledným vrcholom Soliskového hrebeňa, vybiehajúceho na juhovýchod z Furkotského štítu s nadmorskou výškou 2 403,5 m n. m.

Traktory Yanmar

Kvalitné kompaktné stroje japonskej výroby patria medzi to najlepšie v tomto segmente a to predovšetkým vďaka svojej univerzálnosti, všestrannosti a spoľahlivosti.

Farma Východná sa zameriava na biokvalitu

Poľnohospodárske družstvo Východná od roku 2009 hospodári v BIO režime. Snaží sa o produkciu kvalitných syrov z kravského a ovčieho syra, s ktorými by radi prerazili aj na zahraničných trhoch.

Pastva pre včely

V diskusii o včelách hovorili Ing. Ján Vrbičan - Syngenta, Ing. Karol Šandal - Syngenta, Ing. Róbert Chlebo, PhD. - SPU Nitra a RNDr. Tatiana Čermáková - Ústav včelárstva Liptovský Hrádok.

Ľuboš Koľ - generálny riaditeľ Syngenta

Ing. Ľuboš Koľ. sa v prednáške venoval inováciám z dielne Syngenty. Neobišiel ani otázku tohtoročných komoditných cien a problematiku zákazu neonikotinoidov v EÚ.

Rastislav Tirscher - Hyvido - inovácia v pestovaní ozimného jačmeňa

Ing. Rastislav Tirscher si na úvod svojej prednášky položil otázku v mene slovenských poľnohospodárov: „Čo keby bol jačmeň mojou najúrodnejšou plodinou?“

Ján Murín - Celest Trio Formula M

Ing. Ján Murín informoval o novinke 2014 - moridlo Celest Trio Formula M, ktoré je náhradou za prípravok Celest Extra z ponuky v predošlom roku.

Kamil Hudec - Osivom prenosné choroby obilnín a ochrana proti nim

Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. nás zaviedol do mikrosveta osivom prenosných chorôb obilnín.

Stano Rajtár - Technológia ošetrenia kukurice

Ing. Stano Rajtár predstavil prípravky v herbicídnej ochrane kukurice pre tento rok a venoval sa predovšetkým novinkám v portfóliu Syngenty - Elumis a Milagro 240 SC

Milan Semančík po stretntí komôr krajín V4

Všetky krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) veľmi intenzívne pracujú na implementácii spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2014-2020.

Adrián Šedivý - Agrana

Prednáška Ing. Adriána Šedivého o význame pestovania cukru a cukrovarníctva na Slovensku.

Precízne farmárstvo

Ing. Róbert Pecko zo spoločnosti LEMKEN SLOVAKIA, s.r.o. predstavuje široké možnosti využitia precízneho farmárstva v praxi.

Agroturistika a kone - Podkylava

V Podkylave vsadili okrem chovu hovädzieho dobytka aj na agroturistiku a v rámci nej na kone. Návštevníci biofarmy Charolais môžu do jej okolia vyraziť na koňoch alebo na koči.

Biofarma Charolais - Podkylava

Na biofarme, ktorá je neďaleko agropenziónu Adam v Podkylave, chovajú ekologickým spôsobom plemeno hovädzieho dobytka americký Charolais.

Agropenzión Adam - Podkylava

Agropenzión Adam začal prevádzku v máji v roku 2006 v malebnom prostredí kopaničiarskeho kraja v rázovitej obci Podkylava.

Alltech - odborný seminár Nitra 2013

Odborný seminár spoločnosti Alltech, konaný v októbri 2013 v Nitre, Hotel Zlatý Kľúčik.

Rotunda sv. Juraja a jej okolie

Rotunda sv. Juraja a jej okolie vo februári 2014 po realizácii reštaurátorských prác v predošlom roku.

Rotunda svätého Juraja - prvá časť

Prvá časť dokumentu historika Pavla Dvořáka o Rotunde svätého Juraja pri Nitrianskej Blatnici.

Rotunda svätého Juraja - druhá časť

Druhá časť dokumentu historika Pavla Dvořáka o Rotunde svätého Juraja pri Nitrianskej Blatnici.

Stanislav Becík o pôdohospodárstve a vidieku

Bývalý minister Stanislav Becík predstavuje svoju víziu slovenského pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Stanislav Becík a Gazdovský dvor Branovo

Bývalý minister pôdohospodárstva Stanislav Becík hovorí o Gazdovskom dvore v Branove.

Predstavenie ZAD Dvory nad Žitavou

Stanislav Becík predstavuje podnik ZAD - Združernie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou.

Otvorenie konferencie BASF 2014 v Nitre

Otvorenie konferencie spoločnosti BASF v Nitre, 2014. Konferenciu otvoril Marketingový manager BASF - Andrej Kohaut a riaditwľ BASF pre SR a ČR - Andreas Schumacher.

Regulátor rastu Medax Top

Nový regulátor rastu Medax Top je kombináciou mepiquat chloridu a novo vyvinutej účinnej látky prohexadione – calcium. Predstavil ho Ing. Stanislav Malík.

Skúsenosti so zmáčadlom Dash

So skúsenosťami so zmáčadlom Dash sa podelil Ing. Gábor Palfay. Dash bude spoločnosť BASF od roku 2014 ponúkať ako partnera pre herbicíd Stellar.

Nová formulácia prípravku Vaztak Active

V tomto roku do portfólia spoločnosti pribudli aj dve nové inovácie. O prvej z nich, novej formulácii Vaztak Active, hovoril Ing. Róbert Jurových, zástupca spoločnosti BASF.

Osiris v pokusoch BASF

Ing. Milena Bernardová zo Skúšobnej stanice Kluky prezentovala výsledky pokusov s použitím fungicídu Osiris v ČR

Predstavenie fungicídu Osiris od BASF

S teoretickými aj praktickými možnosťami nového fungicídu Osiris prítomných oboznámil Ing. Antonín Dostál z BASF.

Biologická ochrana - vlnačka krvavá a Aphelinus mali

Pre biologickú ochranu v ovocných sadoch bol proti vlnačke krvavej (Eriosoma lanigerum) do Európy introdukovaný parazitoid vlnačky krvavej Aphelinus mali

I. Oravec o Spoločnej poľnohospodárskej politike 2014-2020

Ivan Oravec hodnotí Spoločnú poľnohospodársku politiku na roky 2014-2020

Archeologické múzeum v Bojnej

Renáta Kramárová z Archeologického múzeua v Bojnej predstavuje expozície a anajvýznamnejšie exponáty z Hradiska Valy - Bojná

Otvorenie konferencie BASF - Nitra 2014

Otvorenie konferencie spoločnosti BASF v Nitre, 2014. Konferenciu otvoril Marketingový manager BASF - Andrej Kohaut a riaditwľ BASF pre SR a ČR - Andreas Schumacher.

Kritika novely zákona o verejnom obstarávaní

Americká obchodná komora kritizuje novelu zákona o verejnom obstarávaní. Pre výnimky, ktoré presadil rezort pôdohospodárstva vraj môžeme prísť o milióny z eurofondov.

Družstvá vs. obchodné spoločnosti

Dokončená či nedokončená transformácia družstiev? Túto otázku si kladie a snaží sa na ňu odpovedať právny expert spoločnosti KRATKY GLOBAL: LAWFARM, Daniel J. Kratky

ČR - Farma roku 2013 - 5. miesto

Farma roku 2013 - 5. miesto - Farma Miloša Holuba, Asociace soukromého zemědělství

ČR - Farma roku 2013 - 4. miesto

Danielia farma rodiny Friedbergerových - Farma roku 2013 - 1. miesto, Asociace soukromého zemědělství ČR

I. Oravec o PD DEVIO Nové Sady

Ivan Oravec predstavuje Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady.

I. Oravec o nákupe pôdy cudzincami

Názory Ivana Oravca na nákup pôdy cudzincami a jeho možné negatívne dôsledky

Označovanie hydiny v obchodoch

Od apríla budúceho roka ľahšie odlíšime slovenskú hydinu od zahraničnej. Na obale musí byť uvedená nielen krajina pôvodu, ale aj spracovania.

Starosta Bojnej - Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

Starosta Bojnej - Mgr. Jozef Stankovský, PhD. predstavuje svoju obec z pohľadu rozvoja vidieckeho turizmu

Zvon - dokument Pavla Dvořáka

Historik Pavel Dvořák v krátkom dokumentárnom filme približuje význam archeologické náleziska Hardeisko Valy - Bojná a jeden z najvzácnejších nálezov

Cyrilometodské slávnosti v Bojnej 2013

Cyrilometodské slávnosti v Bojnej 2013

Ukončenie archeologickej sezóny 2013 v Bojnej

Ukončenie archeologickej sezóny 2013 v Bojnej

J. Halgašová o novele zákona o potravinách

Jarmila Halgašová z Potravinárskej komory Slovenska hovorí o novele zákona o potravinách.

ČR - Farma roku 2013 - 3. miesto

Farma roku 2013 - 3. miesto - Kozí farma Krasolesí, Asociace soukromého zemědělství ČR

ČR - Farma roku 2013 - 2. miesto

Farma roku 2013 - 2. miesto - Farma rodiny Hájkových, Jeníkov, Asociace soukromého zemědělství ČR

ČR - Farma roku 2013 - 1. miesto

Galloway farma, Roupov - Farma roku 2013 - 1. miesto, Asociace soukromého zemědělství ČR

ČR - Farma roku 2013 - nominácie

Nominácie súťaže Farma roku 2013 - Asociace soukromého zemědělství ČR

Minister Jahnátek a premiér Fico o poľnohospodárstve v SR

Vyjadrenia ministra a premiéra na výjazdovom rokovaní, kde sa zaoberali koncepciou rozvoja poľnohospodárstva a zamestnanosti v tomto sektore.

Babiš kúpil najväčšiu pekáreň v Bratislave

Andrej Babiš získal najväčšiu pekáreň v Bratislave, kúpil ju okľukou.

JCB - poľnohospodárske stroje

Prezentácia poľnohospodárskych strojov značky JCB

Hodnotenie roka ministrom Ľubomírom Jahnátkom

Minister Ľubomír Jahnátek hodnotí uplynulý rok 2013 z pohľadu agrosektora a predstvuje svoje plány v tomto odvetví na rok 2014

Kvalita jačmeňa z pohľadu spracovateľa

Prednáška RNDr. Martiny Justinovej, ktorá pôsobí ako technológ v spoločnosti Heineken Sladovne Slovensko, a.s.

Efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa

Faktory ovplyvňujúce výnosy a kvalitu sladovníckeho jačmeňa, výsledky pokusov, nákladovosť a efektivita výroby, porovnanie efektivity s inými plodinami - Ing. Márie Váňová - Zemědelský výskumný ústav Kroměříž

Jaromír Matoušek, UniCredit Bank

Prednáška Ing. Jaromíra Matouška z UniCredit Bank prednesená na konferencii agromanažérov Agroprogress 2013 v Trnave.

Sladovnícky priemysel na Slovensku

Prednáška na témy: prehľady, štatistika, trend vývoja plôch, výroba jačmeňa a sladu, potreba jačmeňa a sladu, výroba piva, vývoz sladu - Mgr. Júlia Hurná, PhD.

Šťastné Vianoce a úspešný nový rok

Prajeme Vám požehnané Vianoce a veľa úspechov v novom roku. Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu. AgroTV.sk

BAUER

Spoločnosť BAUER irrigation s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1995. Vznik spoločnosti BAUER sa datuje do roku 1930.

BASF

Agro BASF Slovensko spol. s r.o. ako zástupca jedného z najväčších svetových výrobcov prípravkov na ochranu rastlín je spoľahlivým partnerom slovenských poľnohospodárov.

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2014-2020

Prednáška Ing. Štefana Adama, tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prednesená na konferencii pre agromanažérov v Trnave v novembri 2013.

AGROFERT - Budovanie vertikál

Budovanie vertikál v agropotravinárskom sektore v Českej a Slovenskej republike. Skúsenosti, očakávania a realita.

Drvenie kukuričného kôrovia

Predvádzanie drvičov kukuričného kôrovia na Dni poľa kukurice v Dvoroch nad Žitavou 2013. Predvádzanie ostatnej techniky (kombajny, pluhy, podmietače, rozmetadlá a sejačky) budú priebežne publikované na AgroTV.sk

Kombajny na zber kukurice a dopravná technika

Predvádzanie kombajnov na zber kukurice a dopravnej techniky na Dni poľa kukurice v Dvoroch nad Žitavou. Predvádzanie ostatnej techniky (mulčovače, pluhy, podmietače, rozmetadlá a sejačky) bude publikované na AgroTV.sk už čoskoro.

Deň poľa kukurice 2013

Deň poľa kukurice sa konal po prvýkrát v Dvoroch nad Žitavou. Podujatie otvoril Ing. Stanislav Becík. Predvádzanie techniky môžete vidieť v niekoľkých nasledujúcich videozostrihoch.

Chovateľský deň v Kočíne

Slovenská holsteinská asociácia a PVOD Kočín usporiadala už po tretí krát úspešný a obľúbený Chovateľský deň.

Predvádzanie poľnohospodárskej techniky - Agrokomplex 2013

Na poľnohospodárskej výstave Agrokomplex 2013 v Nitre mohli návštevníci vidieť okrem statických expozícií aj predvádzanie poľnohospodárskej techniky priamo na poli.

Slovenský vidiek - Agrokomplex 2013

Na tohtoročnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave mali návštevníci možnosť pokochať sa peknými a pútavými expozíciami predstavujúcimi krásy slovenského vidieka.

Včelárenie Ondreja Belicu

Rozhovor so skúseným včelárom Ondrejom Belicom z obce Hostie pri Zlatých Moravciach.

JCB tractechnik

Prezentačné video spoločnosti JCB trac-technik

8. Národná výstava hospodárskych zvierat - predvádzanie

Predvádzanie zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat na Agrokomplexe 2013 v Nitre. Zoznam ocenených nájdete po rozkliknutí nižšie.

Jelení biznis a jelenie kúpele

V ruskom Altaji už 400 rokov prekvitá obchod s jelením parožím. V súčasnosti je tu niekoľko jeleních fariem a vznikajú aj jelenie kúpele a darí sa turizmu.

Od ovce po vlnený sveter

V dokumentárnom filme BBC si môžete pozrieť proces spracovania ovčej vlny až po finálny výrobok.

Štvorylka - Národný žrebčín Topoľčianky

Osem jazdcov na lipicanoch z Národného žrebčína v Topoľčiankach otvorilo svojou Štvorylkou Národnú výstavu hospodárskych zvierat, konanú počas Agrokomplexu 2013 v Nitre.

Čičmany - svojrázny slovenský vidiek

Reportáž o malebnej obci Čičmany so svojou známou svojráznou ľudovou architektúrou.

Vzácne kaukazké včely a ruská farma

Dokument o výnimočných kaukazských horských včelách a ruskej farme.

Spotreba mäsa u dôchodcov klesá

Dôchodcovia anízkopríjmové skupiny ľudí na Slovensku kupujú čoraz menej mäsových výrobkov.

Medvede - dokumentárny film

Dokumentárny film o živote a výskume medveďov v Rusku.

Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch 2013 Topoľčianky

Majstrovstvá sveta FEI 2013 v Topoľčiankach v nedeľu skončili záverečnou disciplínou, parkúrom.

Lacnejší chlieb asi nebude

Podľa vyjadrenia pekárov a aj producentov iných potravín, nemôžeme očakávať lacnejšie potraviny na základe tohtoročnej úrody zrnín.

Agrokomplex 2013 - Ľubomír Jahnátek

Návštevníkom jubilejného 40. ročníka výstavy Agrokomplex sa na otváracom ceremoniáli prihovoril aj Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja videka SR.

Národná výstava hospodárskych zvierat

Počas výstavy Agrokomplex 2013 sa konala na nitrianskom výstavisku aj Národná výstava hospodárskych zvierat.

Tesco podporuje slovenských dodávateľov

Tesco podporuje slovenských dodávateľov

Dožinkový veniec pre Ľubomíra Jahnátka

Odovzdávanie dožinkového venca na výstave Agrokomplex 2013 v Nitre. Folklórny súbor z Dražoviec strhol do tanca aj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka.

Agrokomplex 2013 - prejav prezidenta

Príhovor prezidenta Slovenskej republiky na otvorení jubilejného 40. ročníka poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2013 v Nitre.

Príhovor premiéra Róberta Fica

Na otvorení jubilejného 40. ročníka poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre sa prítomným návštevníkom výstaviska prihovoril predseda vlády Róbert Fico.

Bayer CropScience - Deň poľa

Spoločnosť Bayer CropScience usporiadala tradičný Deň poľa spolu s ÚKSÚP-om v Želiezovciach.

Detský AGROsvet Playmobil

Ak chcete urobiť radosť svojim deťom, podporiť ich fantáziu, tvorivosť a vzťah k prírode, poľnohospodárstvu a životu na vidieku, máme pre vás tip na výnimočný darček - tematicky ladené kvalitné hračky Playmobil od renomovaného nemeckého výrobcu. Navštívte náš e-shop na AgroTV.sk

Green Point, spol. s r.o.

Alejandro Figueroa spolu s manželkou predstavili na Celoslovenských dňoch poľa ponuku osív spoločnosti Green Point spol. s r.o. a sesterskej spoločnosti Top Farms.

KWS Semena, s.r.o.

Na Celoslovenských dňoch poľa 2013 v Dvoroch nad Žitavou sa prezentovali viaceré renomované osivárske spoločnosti. Medzi nimi nemohla chýbať ani spoločnosť KWS Semena, s.r.o. Ing. Miroslav Adamka predstavil jej produkty a novinky pre túto sezónu.

Limagrain Central Europe SE

Limagrain Central Europe SE predstavil na tohtoročných celoslovenských dňoch poľa niekoľko najzaujímavejších odrôd repiek zo svojej ponuky pre túto sezónu.

OSEVA Slovakia, s.r.o.

Ing. Slavomír Nedeľka zo spoločnosti OSEVA Slovakia, s.r.o. prezentoval na Celoslovenských dňoch poľa najnovšie odrody repky a pšenice, ktorých je distribútorom OSEVA Slovakia.

Syngenta - Deň poľa 2013, Horná Streda

Spoločnosti Syngenta, LEGUSEM a P&L Slovakia usporiadali v obci Horná Streda tradičný, už 8. ročník poľného dňa.

RAPOOL SLOVAKIA

V Dvoroch nad Žitavou sa predstavila aj firma RAPOOL Slovakia, s.r.o. so svojím sortimentom osív. Jej najzaujímavejšie novinky nám predstavila riaditľeka spoločnosti Ing. Andrea Krkošová a produktový manažér Ing. Tomáš Upohlav, PhD.

Candor trading na Celoslovenských dňoch poľa

Jedným z mnohých vystavovateľov v Dvoroch nad Žitavou na Celoslovenských dňoch poľa 2013 bola aj spoločnosť CANDOR TRADING, s.r.o. O jej činnosti a nových produktoch hovorila obchodná zástupkyňa spoločnosti, Kristína Nagyová.

Dni poľa spoločnosti SEMPOL a RWA

Dni poľa spoločnosti SEMPOL a RWA sa konali v júni na ÚKSÚP-e vo Veľkých Ripňanoch. V pokusoch boli použité aj prípravky od spoločnosti Syngenta.

Závlahy a robotické plečky

Spoločnosť Agrovaria export – import s.r.o. už takmer dve desaťročia prezentuje svoju ponuku závlah, oboikých plčiek, projektovania, servisnej činnosti, ale aj poradenstva.

DuPont PIONEER

Prezentačné video firmy DUPONT PIONEER a jej produktov - Repka olejná - MAXIMUS

Neviditeľný obrubník

Neviditeľné obrubníky a plastové klince sú vyrobené z polypropylénu. Použitý materiál je trvanlivý, odolný a ľahký, čo uľahčuje akúkoľvek manipuláciu. Neviditeľný obrubník je vyrábaný v štyroch rôznych výškach (4,5 cm, 6 cm, 8 cm a 10 cm). Najpredávanejším, cenovo výhodným a najuniverzálnejším je obrubník s výškou 6 cm.

Anderej Babiš exkluzívne pre AgroTV

Ing. Andrej Babiš, majiteľ skupiny AGROFERT, exkluzívne poskytol rozhovor pre našu televíziu AGROTV. Spolu s ním na tému "Aktuálne problémy slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva" hovoril aj Ing. Robert Konopka, riaditeľ úseku riadenia majetkových účastí AGRO - Duslo, a.s.

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020

Príhovor ministra Ľubomíra Jahnátka na tému Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020, ktorý bol prednesený v Dvoroch nad Žitavou 4. júna 2013.

Celoslovenské dni poľa

Celoslovenské dni poľa organizované ZAD Dvory nad Žitavou a spoločnosťou Profi Press sa konali v dňoch 4. a 5. júna 2013. Nad podujatím prevzal záštitu predseda vlády Róbert Fico. Na AgroTV.sk nájdete viac reportáží z tohto podujatia.

Deň otvorených dverí MOREAU AGRI

Deň otvorených dverí spoločnosti MOREAU AGRI v Maduniciach. Prítomným sa prihovorili konateľ spoločnosti Ing. Pavol Domorák a zástupca RPPK (Regionálna potravinársku a poľnohospodárska komora) Ing. Oliver Šiatkovský.

150 rokov od založenia spoločnosti Bayer

Ing. Vladimír Fúzik - vedúci obchodu Bayer CropScience ČR/SR, 150 rokov od založenia spoločnosti Bayer. Seminár spoločnosti Bayer CropScience v Nitre, január 2013

Syngenta 2013

Konferencia Syngenta, Február 2013, Nitra, Ing. Ľuboš Koľ - generálny riaditeľ Syngenta CZ/SK

EÚ obmedzila používanie chemických postrekov

EÚ plánuje od 1. decembra 2013 obmedziť na dva roky používanie troch druhov neonikotinoidov (clotianidin, imidacloprid, tiametoxam) na ošetrovanie osiva, pôdy a listov rastlín a obilnín priťahujúcich včely.

Súťaž kvality sejby

PD Čachtice v spolupráci s Výskumným ústavom rastlinnej výroby Piešťany a Technickou fakultou SPU Nitra usporiadali súťaž kvality sejby sejačkami rôznych značiek. Osivo poskytla firma PIONEER. Sledujte AgroTV, čoskoro prinesieme výsledky hodnotenia.

Problémy slovenských hydinárov

Slovenskí chovatelia a spracovatelia sa dostali do zložitej situácie. Náklady na ich výrobu stúpajú a zo zahraničia k nám prichádza lacnejšie, ale menej kvalitné mäso.

D. Molnár o poklese predaja hydiny

Spotreba slovenskej hydiny klesá. Príčiny tohto negatívneho javu osvetľuje Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska.

Falošné slovenské potraviny

V slovenských obchodoch sa môžeme často stretnúť s potravinami, ako sú vajcia alebo hydina, ktoré majú na obale slovenskú vlajku, ale slovenským výrobkom napriek tomu nie sú.

Lexion 670 Terra Trac

Biolife spol.s r.o. bola založená v marci 1993. Hlavnou činnosťou spoločnosti je v prvom rade predaj poľnohospodárskej techniky, dodávky náhradných dielov, záručný a pozáručný servis strojov školenými pracovníkmi.

Novinky od LEMKENu

Ing. Róbert Pecko predstavil na výstave Agrosalón niekoľko noviniek z dielne firmy LEMKEN.

Pneumatiky pre poľnohospodárstvo

Spoločnosť Bohnenkamp predstavila na výstave Agrosalón nové pneumatiky pre poľnohospodárske stroje.

Meteorologické prístroje a systémy

Spoločnosť MCR Technology s.r.o. ponúka zariadenia pre meteorológiu: meteorologické stanice, anemometre, barometre, vlhkomery, teplomery, zrážkomery, chlorofylmetre, veterné rukávy, prístroje na meranie pH pôdy, dusičnonov, radiácie a kvality ovzdušia, detektory bleskov.

Agropret-pulz na Agrosalóne 2013

Firma Agropret Pulz a.s. pôsobí na slovenskom poľnohospodárskom trhu od roku 1994. Nosným pilierom spoločnosti je predaj - servis poľnohospodárskej, komunálnej a lesnej techniky. Prezentovala sa aj na tohtoročnom Agrosalóne v Nitre.

JOHN DEERE - nové traktory 6R

Všetky traktory typového radu 6R boli vyvinuté na báze toho najvyspelejšieho know-how a to od hlavy až po pätu: senzačná nová prevodovka DirectDrive, bezkonkurenčný výhľad z kabíny a integrovaná technologická koncepcia.

Výživa rastlín z morských rias

Prírodná stimulácia a výživa rastlín z morských rias predstavuje nový trend v modernom a enviromentálne šetrnom poľnohospodárstve. Najvyššia úroda a jej kvalita je dosiahnutá prírodnou stimuláciou, prírodnými živinami a minerálmi, protistresovou ochranou a zvýšením imunity rastlín.

Lesnú zver v Tatrách je potrebné prikrmovať

Lesníci z Vysokých Tatier v zimnej sezóne 2012/2013 musia prikrmovať lesnú zver. Tá je po dlhotrvajúcom zimnom období veľmi vyčerpaná a len ťažko si hľadá potravu.

HRIADEĽ na Agrosalóne 2013

Ing. Blažena Ácsová predstavuje spoločnosť HRIADEĽ, spol. s r.o. počas výstavy poľnohospodárskej techniky Agrosalón 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Vyčistime Slovensko

Starostovia niekoľkých obcí na východnom Slovensku iniciovali v svojich obciach akciu na vyčistenie katastrov obcí od odpadkov. Tvrdia, že takýmto jednoduchým spôsobom by bolo možné vykonať jarné upratovanie po celom Slovensku.

Spaľovanie v záhradách je zakázané

Majitelia záhrad často nemajú jasno v tom, či môžu vyprodukovaný zelený odpad spaľovať. Zákon o odpadoch však hovorí, že je to zakázané. Občanovi ako fyzickej osobe hrozí pokuta 166 eur a právnickým osobám postih až do výšky 16.700 eur.

BISO a FARMSYSTEMS

Predstavenie spoločností BISO SCHRATTENECKER, FARMSYSTEMS a ich produktov počas výstavy poľnohospodárskej techniky Agrosalón 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Tieto spoločnosti ponúkajú stroje značiek NEW HOLLAND a KRONE.

MOREAU AGRI s novinkou pre sejbu

Firma MOREAU AGRI predstavila na Agrosalóne v Nitre novinku pre sejbu kukurice od výrobcu MONOSEM. Spôsob sejby kukurice do dvoj-riadkov (Twin-Row) nie je v našich podmienkach veľmi známy.

JCB trac-technik na Agrosalóne 2013

Ing. Otto Jirka predstavuje spoločnosť JCB trac-technik a jej sortiment počas výstavy poľnohospodárskej techniky Agrosalón 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

VOGEL & NOOT - Agrosalón 2013

Dipl.-Ing. Milan Rác, riaditeľ spoločnosti SEED SOLUTIONS s.r.o., prezentuje spoločnosť VOGEL & NOOT a jej produkty počas výstavy poľnohospodárskej techniky Agrosalón 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Ekologické pestovanie zeleniny

Prednáška Jána Šlinského o netradičnom ekologickom spôsobe pestovania biozeleniny. Systém Agrokruh a trvalo udržateľný rozvoj.

Spaľovanie bioodpadu zo záhrad

Generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia Dušan Jurík a podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska Vieru Krakovská hovoria na aktuálnu tému spaľovania odpadov zo záhrad.

Kontrola potravín

Minister Ľubomír Jahnátek hovoril na tlačovej besede o kontrole potravín a jej najnovších výsledkoch.

Agrosalón 2013 v Nitre

Na nitrianskom výstavisku Agrokomplex práve prebieha výstava poľnohospodárskej techniky Agrosalón spolu s výstavou Rybárstvo a poľovníctvo.

Království za koně 1.

Martin Dejdar a pořad o koních Království za koně, pro chovatele a milovníky koní a jezdeckého sportu.

Rozprávanie o koňoch

Rozhovor o koňoch, ktorý bol motivovaný práve možnosťami ako začať s aktivitou pri koňoch. Je príjemným zistením, že sa ľudia o kone zaujímajú.

Výcvik jazdca 1.

Výcvik jezdce 1. díl, v délce 20 minut. Jedná se o výukový pořad oddělení chovu, šlechtění koní a agroturistiky.

Farmový chov jeleňov - tretia časť

Tretia časť dokumentárneho filmu o farmovom chove jelenej zveri na slovenskej farme Xcell Slovakia.

Farmový chov jeleňov - druhá časť

Druhá časť dokumentárneho filmu o farmovom chove jelenej zveri na slovenskej farme Xcell Slovakia.

Farmový chov jeleňov - prvá časť

Prvá časť dokumentárneho filmu o farmovom chove jelenej zveri na slovenskej farme Xcell Slovakia.

AGROSALÓN 2013

AGROSALÓN 2013 pod osobnou záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka

LawFarm

LawFarm je slovenská poradenská spoločnosť v agrosektore. Jej poslaním je poskytnúť slovenským poľnohospodárskym družstvám právne zázemie na ceste k moderným európskym agrosubjektom.

Tradičné poľnohospodárstvo

Tradičné poľnohospodárstvo v Slovenskom krase - pastierstvo, vinohradníctvo, včelárstvo...

Tradičné remeslá

Pozrite si pútavý dokument o tradičných remeslách Slovenského krasu - výroba pastierskych palíc, kravských zvoncov, košikárstvo, bylinkárstvo...

Gastronómia Slovenského krasu

Dokumentárny film o gastronómii Slovenského krasu a tradíciách slovenského vidieka.

Výroba ovčieho syra

Pozrite sa, ako sa chovajú ovce a vyrába vynikajúci syr v oblasti Slovenského krasu.

RETRO AgroTV: Sušenie sena (1959)

Návrat do minulosti čiernobielych filmov s poľnohospodárskou tematikou. Sušenie sena na posienkách v Harmanci (1959).

RETRO AgroTV: JZD Velké Nemčice (1974)

Návrat do minulosti čiernobielych filmov s poľnohospodárskou tematikou. JZD Velké Nemčice 1974.

RETRO AgroTV: Poľnohospodárske vozidlá

Nostalgické zaspomínanie si za vozidlami Tatra 138, Škoda 706 RTTN, Tatra 111, Zetor.

Európsky parlament pred hlasovaním o rozpočte EÚ

Europoslanci Vladimír Maňka a Sergej Kozlík diskutujú na tému blížiaceho sa hlasovania Európskeho parlamentu o rozpočte Európskej únie na ďalších 7 rokov(2014-2020).

Milan Semančík: Spravodlivá, efektívna a udržateľná poľnohospodárska politika

Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory o poľnohospodárskej politike v nasledujúcom období 2014-2020

Zsolt Simon: Poľnohospodárska politika 2014-2020

Bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon o poľnohospodárskej politike v nasledujúcom období 2014-2020.

Zodpovednosť za kvalitu potravín

Cestárska soľ v potravinách, jed na potkany v cukrovinkách a najnovšie aj konské mäso v lazaniach, hamburgeroch či mäsových guľkách.

Čas rezu viniča v Tokajskej vinohradníckej oblasti

S blížiacim sa nástupom jari vrcholí aj obdobie rezu viniča hroznorodého. Pozrite sa na tieto práce na východe Slovenska v Malej Tŕni (Tokaj).

Slovenská produkcia hydiny

Na požiadavku ministra pôdohospodárstva, aby bolo v obchodoch viac slovenských potravín, už zareagovali slovenskí hydinári. Obchodníci to vítajú.

Ľ. Jahnátek: SR nechce oddialenie procesu priamych platieb

Minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek o nesúhlase SR voči návrhom írskeho predsedníctva v EÚ na oddialenie externej konvergencie, čiže procesu zbližovania členských štátov v oblasti priamych platieb pre poľnohospodárov.

Svet podľa spoločnosti Monsanto

Znepokojivý dokument o GMO, herbicídoch, biotechnológiách a kontrole potravín. Názory prívržencov GMO nájdete v ďalšom filme v tejto kategórii.

Jsme pokusná zvířata? (CZ titulky)

Profesor Séralini a jeho tým od roku 2009 do roku 2011 za podmínek naprostého utajení prováděl dlouhodobé testy ohledně GMO a herbicidu Roundup. Závěry jsou šokující.

Mliekomat na Myjave končí, neoplatil sa

Mliečne automaty sa z našich miest pomaly vytrácajú. Po Senici, Starej Turej končí aj automat na čerstvé kravské mlieko na Myjave.

Olympiáda poštových holubov

Slovensko už jednu olympiádu usporiadalo. V Nitre sa stretli olympionici, ktorí lámu rekordy vo vzduchu. Holuby.

Z bývalého lesoparku sa stalo rúbanisko

Bývalý michalovský lesopark mizne obyvateľom mesta rovno pred ich očami. Súkromní majitelia z neho urobili hospodársky les a začali v ňom ťažbu dreva.

J. Bíreš o afére s konským mäsom

Aféra s konským mäsom v hovädzích výrobkoch zasiahla tento týždeň už aj Slovensko. Reč je o bolonských lasagniach od firmy Nowaco, v ktorých českí inšpektori našli konskú DNA.

Obracače CLAAS VOLTO

Našim cílem je omezit vysušení na minimum a zjistit kvalitní píci. Řada obracečů CLAAS Volto nabízí moderní technologie s vhodným výkonem, kvalitu a komfort obsluhy.

Obracače HIT T

Tažené obraceče HIT T kloubí vysokou výkonnost s inteligentní konstrukcí. Oba obraceče s rafinovanou kinematikou zdvihu rotorů garantují snadné přestavení do pracovní polohy. Stroj je charakteristický i novou konstrukcí rotorů.

Lesnícke múzeum

Chodník nad Pavlovcami privedie turistov aj k lesníckemu múzeu. V Pavlovciach pod Slanskými vrchmi sa darí agroturistike ike.

Európska komisia navrhuje rozšírenie testov mäsa

V škandále okolo konského mäsa navrhuje EK testy DNA pre spracované hovädzie mäso. Úrady by tak mali zistiť, či nejde o falošne deklarované konské mäso aj v ďalších prípadoch.

Kone v Rusku

Pozrite si dokumentárny film televízie Russia o koňoch a ich chove v Rusku.

Jahnátek a M. Semančík o výhodnejších úveroch na kúpu pôdy

Podnikatelia v poľnohospodárstve by mohli už čoskoro kupovať pôdu za výhodnejších podmienok. Získanie úveru bude jednoduchšie.

Novinky v nákupe poľnohospodárskej pôdy

Pozrite si záznam z tlačovej besedy ministra pôdohospodárstva Ľ. Jahnátka o novinkách v nákupe poľnohospodárskej pôdy.

Aristokrati vína

Vinič začali sadiť na Novom Zélande kolonizátori, kým sa však ukázal skutočný vinársky potenciál prešlo 150 rokov. Nový Zéland má na pestovanie vína jedinečnú klímu i pôdu. Dokumetarista Ilya Ruppeldt pátral po tom, čo robí Novozélanďanov aristokratov vína.

Technologické novinky v agrosektore

Zoznámte sa s technickými inováciami využívanými v poľnohospodárstve.

Modesto - Nová úroveň insekticídnej ochrany osív

Vladimír Barbierik, Bayer CropScience - Modesto - Nová úroveň insekticídnej ochrany osív. Seminár spoločnosti Bayer CropScience v Nitre, január 2013.

Syngenta 2013

Konferencia Syngenta, Február 2013, Nitra, Ing. Ľuboš Koľ - generálny riaditeľ Syngenta CZ/SK

Základ úspešného vstupu na trh osív repky

Ing.Roman Sýkora, Bayer CropScience - Základ úspešného vstupu na trh osív repky. Seminár spoločnosti Bayer CropScience v Nitre, január 2013

150 rokov od založenia spoločnosti Bayer

Ing. Vladimír Fúzik - vedúci obchodu Bayer CropScience ČR/SR, 150 rokov od založenia spoločnosti Bayer. Seminár spoločnosti Bayer CropScience v Nitre, január 2013

Najnovšie skúsenosti a odporúčania v ochrane repky olejnej

Mária Sekerková, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany: Najnovšie skúsenosti a odporúčania v ochrane repky olejnej. Seminár Bayer CropScience, Nitra 2013

Ochrana obilnín a kukurice prípravkami Dow AgroSciences

Sympózium spoločnosti Dow AgroSciences v Nitre, január 2013. Ing. Petr Portych, Dow AgroSciences ČR - Ochrana obilnín a kukurice prípravkami Dow AgroSciences

Dow AgroSciences - Prosperujúce obilniny

Sympózium spoločnosti Dow AgroSciences v Nitre, január 2013. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc., ČZU Praha - Prosperujúce obilniny

DuPont PIONEER

PIONEER - Odborný seminár Podbanské, Vysoké Tatry 14. - 18. január 2013

Dow Agro Sciences - Účinná a efektívna ochrana obilnín proti burinám

Sympózium spoločnosti Dow Agro Sciences Ludvík Tvarůžek, ZVU Kroměříž, s.r.o.: Účinná a efektívna ochrana obilnín proti burinám AgroTV.sk

Dow Agro Sciences - Jesenné odburiňovanie obilnín širokospektrálnym herbicídom BIZON

Sympózium spoločnosti Dow Agro Sciences v Nitre, január 2013. Doc. Ing. Miroslav Jursík, PhD., ČZU Praha - Jesenné odburiňovanie obilnín širokospektrálnym herbicídom BIZON

Kontrolný deň v agrorezorte

Predseda vlády SR Robert Fico sa 15. januára 2013 zúčastnil na kontrolnej návšteve na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Dow Agro Sciences - Buriny v obilninách a ich regulácia na jar

Sympózium spoločnosti Dow Agro Sciences v Nitre, január 2013. Ing. Štefan Týr, PhD., SPU Nitra - Buriny v obilninách a ich regulácia na jar

Dow Agro Sciences - Fungicídna ochrana jačmeňa - 1. časť

Sympózium spoločnosti Dow Agro Sciences v Nitre, január 2013. Prvá časť prednášky: Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., SPU Nitra - Fungicídna ochrana jačmeňa

Dow Agro Sciences - Fungicídna ochrana jačmeňa - 2. časť

Sympózium spoločnosti Dow Agro Sciences v Nitre, január 2013. Druhá časť prednášky: Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., SPU Nitra - Fungicídna ochrana jačmeňa

Dow Agro Sciences - Fungicídna ochrana jačmeňa - 3.časť

Sympózium spoločnosti Dow Agro Sciences v Nitre, január 2013. Tretia časť prednášky: Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., SPU Nitra - Fungicídna ochrana jačmeňa

Dow Agro Sciences - Perspektívy obilninárstva v rámci SR a EÚ

Sympózium spoločnosti Dow Agro Sciences v Nitre, január 2013. Doc. Ing. Marián Božik, PhD., VÚEPP Bratislava - Perspektívy obilninárstva v rámci SR a EÚ

Agroprogress 2012 - DLF Trifolium - Prvá časť prednášky

Agroprogress 2012 - 1. časť prednášky Mogens Toft Jensen, Valer Kurinec DLF Trifolium

DLF Trifolium - Druhá časť prednášky

Pokračovanie prednášky

Agroprogress 2012 - Adam Štefan - Prvá časť prednášky

Adam Štefan - štátny tajomník MPaRR SR: Pozícia SR pri tvorbe Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2014 - 1. časť prednášky

Agroprogress 2012 - Adam Štefan - Druhá časť prednášky

Adam Štefan - štátny tajomník MPaRR SR: Pozícia SR pri tvorbe Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2014 - 2. časť prednášky

Ako sa robí Bio syr

Návod ako si urobit domaci syr

Dvorský statek Olešenka

Dvorský statek Olešenka

AGRISEN Nová Seninka

Nová Seninka, hospodářství Agrisen s chovem ovcí. O ekologickém hospodaření pod Kralickým Sněžníkem hovoří Ing. Petr Trávníček - červenec 2008. (Připravila redakce měsíčníku Bio a JVK video.)

Alltech a SIGI Trade

Alltech je generálnym sponzorom FEI Svetových jazdeckých hier™ v roku 2014 v Normandii. Spoločnosť Alltech sa zaviazala prispieť čiastkou 10 miliónov EUR. Exkluzívnym partnerom sa stal aj slovenský zástupca spoločnosť SIGI Trade, s.r.o.

Agrokomplex 2012

39. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 23.- 26.8. 2012

Jak vlastně funguje bioplynová stanice?

Vytvořili jsme pro Vás 3D animaci, která Vás provede celou bioplynovou stanicí a během 10 minut Vám názorně vysvětlí komplexní procesy, které zde probíhají: od dodání surovin až po výstup zfermentovaných substrátů.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Voda - obnovitelné zdroje energie

Studentský projekt oboru technické lyceum - multimédia autoři: Veronika Lamačová, Stanislav Nevyhoštěný - 2011

Obec Banské

Obec Banské leží v krásnom prostredí strednej časti Slanských vrchov na výmer 2896 ha vo vzdialenosti 15 km od okresného mesta Vranov nad Topľou. Stred obce sa nachádza vo výške 326 m. n. m.

Úspešný festival outdoorových filmov

Úspešný festival outdoorových filmov

Oslavy 215 rokov SOŠL

215. výročie najstaršej lesníckej školy oslávili študenti a zamestnanci Strednej odbornej školy lesníckej veľkolepou akadémiou za účasti významných hostí.

Múzeum kuruckých tradícií vo Vavrišove

Múzeum kuruckých tradícií vo Vavrišove

Pastierstvo a pastierska kultúra

Projekt cezhraničnej spolupráce sa úspešne realizoval na rezbárskom workshope a seminári v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku.

Svätohubertovské poľovnícke tradície

Svätohubertovské poľovnícke tradície

Claas - Polní den Agrall 2011

Claas - Polní den Agrall 2011

Rotačné brány Lemken Zirkon

Rotačné brány Lemken Zirkon

Polonesený otočný pluh Lemken EuroDiamant

Polonesený otočný pluh Lemken EuroDiamant

Komunikace s koněm - máme hříbátko 2z2

Komunikace s koněm - máme hříbátko 2z2

Komunikace s koněm - máme hříbátko 1z2

Komunikace s koněm - máme hříbátko 1z2

Yanmar - japonská kvalita

Japonské kompaktné traktory YANMAR pre záhradu a komunál už aj na Slovensku! Navštívte predajcu: Modern Garden v Behynciach (Veľké Ripňany, okr. Topoľčany)

Nesené pluhy Lemken EurOpal a VariOpal

Predstavenie produktov značky Lemken. Nesené pluhy Lemken EurOpal a VariOpal. Via sa dozviete aj na www.lemken.sk

PD Liptovské Revúce- Značka kvality SK

Odovzdávanie značky kvality SK pre Poľnohospodárske Družstvo Liptovské Revúce

RAPPA Služby s.r.o. Nové Zámky

Prezentácia firmy RASL - RAPPA Služby s.r.o. Nové Zámky na výstave AGROKOMPLEX 2010 v Nitre, vystavená technika značiek CLAAS, FENDT, FLIEGL, VOGEL_NOOT, ROTOGRIND, SUPERCHASER, ALPEGO www.rasl.sk

Farma Stonava - Bioplynová stanice zvyšuje produkci

Na farmě Stonava přibyl další fermentor, který mění biomasu na elektrickou a tepelnou energii. Bioplynová stanice ji teď už produkuje tolik, že většinu elektřiny dodává do spotřebitelské sítě.

Reportáž o Farmě Stonava

Farma Stonava se již delší dobu řadí mezi moderní velkochovy prasat s vynikajícími výsledky za použití těch nejlepších a nejnovějších technologií. Na naší Farmu Stonava zavítala Česká televize, která udělala o naší firmě, chovu a použitých technologiích reportáž. Více již v následujícím videu...

Bača Jano Červeň (part 2 of 2)

Od stredoveku patrí chov oviec na salašoch neodmysliteľne ku koloritu horskej krajiny Slovenska. Romantika alebo tvrdá drina? Dokumentárny film o sile prírody, pokore, úcte k tradíciám, ale hlavne o človeku a jeho práci v premenách času.

Bača Jano Červeň (part 1 of 2)

Od stredoveku patrí chov oviec na salašoch neodmysliteľne ku koloritu horskej krajiny Slovenska. Romantika alebo tvrdá drina? Dokumentárny film o sile prírody, pokore, úcte k tradíciám, ale hlavne o človeku a jeho práci v premenách času.

<<  z  >>


inzercia

Predstavujeme

Agrolesnícke systémy

Agrolesnícke systémy, ktoré sú súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny a môžu zvýšiť a diverzifikovať produkciu poľnohospodárov

CombCut“ – stroj na odstraňovanie burín v obilninách

Kosenie burín v poraste obilnín v prípade ich nežiadúceho prerastania.

Priamy výsev kukurice

Pokusy a porovnanie klasického orebného spôsobu pestovania kukurice s bezorebným priamym výsevom do mulču z predplodiny.

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču pomocou sadzeča Mulchtec Planter

Carboneg: Príbeh o pôde

Animovaný dokument o regeneratívnom poľnohospodárstve a jeho schopnosti viazať CO2 z atmosféry pod zem.

EU Green Deal: Carbon farming

Uhlíkové poľnohospodárstvo, tzv. carbon farming poskytuje nový obchodný model pre poľnohospodárov. Umožňuje odmeňovať farmárov za ich starostlivosť o prírodu.

Ministerstvo zemědělství ČR

Dokumnetárny film z produkcie Ministerstva zemědělství ČR o vytváaní biopásov.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Receptom na ekologickejšiu krajinu sú okrem diverzifikácie aj biopásy. Dlhodobo sa im venujú v NPPC v Nitre. Poradia aj vám.

Pôda nad zlato

Dokumentárny film o stave pôdy v Českej republike a vzťahu vlastníkov k je užívaniu.

BASF Agricultural Solutions

Vytváranie biopásov pre produkčné poľnohospodárstvo, ochranu zdrojov a biodiverzitu.

Agrolesníctvo a staré odrody ovocných drevín

Agrolesnícke systémy ako významný inovačný trend v poľnohospodárstve a ich využitie proi záchrane starých odrôd ovocných drevín.

Zber sena na jeden prejazd

Agregácia strojov Fendt 936 Vario Black Beauty a De Buck