Výsadba vetrolamov

 

V roku 2023 sme sa uchádzali o podporu na výsadbu líniových vegetačných prvkov v katastri obce Radošina. Podpora PPA bola žiadaná na výsadbu vetrolamov. Podpora zatiaľ nebola pridelená a preto nie je známa jej výška. Po schválení a zaslaní rozhodnutia zo strany PPA bude tetno údaj v dokumente aktualizovaný.

 

Skutočný stav realizovanej výsadby Líniových vegetačných prvkov (LVP) za rok 2023

Registračné číslo žiadosti 2020025878, IČO: 37765400, Ing. Martin Gálik – Modern Garden, SHR

 

Zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením výmery ornej pôdy v katastri Radošina, na ktorej boli založené líniové vegetačné prvky (LVP) do 15.12.2023.

LVP – vetrolamy (2 rady stromov) o šírke 6,0 m boli založené na dieloch pôdnych blokov:

6301/1 – výmera dielu 15,01 ha, z toho obhospodarované 0,87 ha

6301/1 – parcela 2-A – výmera 0,0672 ha, dĺžka línie 112 m

Spolu LVP na 6301/1 = 0,0672 ha, celková dĺžka 112 m.

Dĺžka línie na jeden hektár = 129,9 m/ha.

Stromy usporiadané v dvoch radoch vzdialených od seba 4,0 m.

Vetrolamy o šírke: 6,0 m. Vzdialenosť medzi drevinami v rade: 4,0 m, spon: 4,0 x 4,0 m.

Celkový počet drevín: 56 ks

Druhová skladba: lieska obyčajná – 29 ks, jabloň domáca – 16 ks, hruška obyčajná – 11 ks,

6302/1 – výmera dielu 6,17 ha, z toho obhospodarované 6,17 ha

6302/1 – parcela 2-A – výmera výsadby 0,0912 ha, dĺžka línie 152 m

6302/1 – parcela 4-A – výmera výsadby 0,0864 ha, dĺžka línie 144 m

6302/1 – parcela 6-A – výmera výsadby 0,0816 ha, dĺžka línie 136 m

Spolu LVP na 6302/1 = 0,2592 ha, celková dĺžka 432 m.

Dĺžka línie na jeden hektár = 70,0 m/ha.

Stromy usporiadané v dvoch radoch vzdialených od seba 4,0 m.

Vetrolamy o šírke: 6,0 m. Vzdialenosť medzi drevinami v rade: 4,0 m, spon: 4,0 x 4,0 m.

Celkový počet drevín: 216 ks

Druhová skladba: lieska obyčajná – 108 ks, jabloň domáca – 64 ks, hruška obyčajná – 44 ks

 

6405/1 – výmera dielu 5,62 ha z toho obhospodarované 5,62 ha

6405/1 – parcela 2-A – výmera výsadby 0,0792 ha, dĺžka línie 132 m

6405/1 – parcela 4-A – výmera výsadby 0,0768 ha, dĺžka línie 128 m

6405/1 – parcela 6-A – výmera výsadby 0,0744 ha, dĺžka línie 124 m

Spolu LVP na 6405/1 = 0,2304 ha, celková dĺžka 384 m.

Dĺžka línie na jeden hektár = 68,3 m/ha.

Stromy usporiadané v dvoch radoch vzdialených od seba 4,0 m.

Vetrolamy o šírke: 6,0 m. Vzdialenosť medzi drevinami v rade: 4,0 m, spon: 4,0 x 4,0 m.

Celkový počet drevín: 192 ks

Druhová skladba: lieska obyčajná – 96 ks, jabloň domáca 57 ks, hruška obyčajná – 39 ks

CELKOVÁ VÝMERA LVP (vetrolamov) = 0,5568 ha (928 m)

CELKOVÝ POČET DREVÍN = 464 ks, z toho:

lieska obyčajná 233 ks (50,2 %),  jabloň domáca 137 ks (29,5 %), hruška obyčajná 94 ks (20,3%)

V Radošine, dňa 11.1.2024

Martin Gálik