Meteorológia
*** media & garden design ***

Meteorológia

Na tomto mieste prinášame teoretické základy meteorológie, ktoré budú v budúcnosti obohatené o online merania základných meteorologických údajov priamo z lokality nášho sídla.

Prezentácie k cvičeniam pri výučbe predmetu Biometeorológia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si môžete stiahnuť na tomto mieste:

Meteorologické pozorovania
Žiarenie
Vlhkosť vzduchu
Evapotranspirácia
Zrážky
Tlak a prúdenie vzduchu
Agroklimatická štúdia

Untitled Document Dnes je streda, 29. január 2020, 10:53 - Meniny má Gašpar
Fenológia Dizertácia