Meteorológia
*** media & garden design ***

Meteorológia

Na tomto mieste prinášame teoretické základy meteorológie, ktoré budú v budúcnosti obohatené o online merania základných meteorologických údajov priamo z lokality nášho sídla.

Prezentácie k cvičeniam pri výučbe predmetu Biometeorológia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si môžete stiahnuť na tomto mieste:

Meteorologické pozorovania
Žiarenie
Vlhkosť vzduchu
Evapotranspirácia
Zrážky
Tlak a prúdenie vzduchu
Agroklimatická štúdia





























Untitled Document Dnes je pondelok, 28. september 2020, 13:10 - Meniny má Václav
Fenológia Dizertácia