Jak vlastně funguje bioplynová stanice?

02. február 2012

Vytvořili jsme pro Vás 3D animaci, která Vás provede celou bioplynovou stanicí a během 10 minut Vám názorně vysvětlí komplexní procesy, které zde probíhají: od dodání surovin až po výstup zfermentovaných substrátů.  Viac >>

Jste zemědělec nebo se zabýváte likvidací odpadu a plánujete stavbu bioplynové stanice? Potom se podívejte, jak se staví "Bioplynové stanice s rozumem" u společnosti BioConstruct.

Téma dňa

Gabe Brown: poľnohospodárstvo budúcnosti

Svetovo uznávaný Gabe Brown, propagátor a poľnohospodár, radí vo svojej rednáške ako začať s regeneratívnym poľnohospodárstvom.

Rozhovor s Róbertom Dohálom

Skúsenosti Róberta Dohála s regeneratívnym poľnohospodárstvom v PD Krakovany.

Regeneratívna pastva dobytka

Regeneratívne poľnohospodárstvo na farme Wenzela Lobkowicza, chovateľa a majiteľa panstva v Draheniciach na Příbramsku


inzercia

 

Kategória: Energia
Počet videí: 5

Jak vlastně funguje bioplynová stanice?

Vytvořili jsme pro Vás 3D animaci, která Vás provede celou bioplynovou stanicí a během 10 minut Vám názorně vysvětlí komplexní procesy, které zde probíhají: od dodání surovin až po výstup zfermentovaných substrátů.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Voda - obnovitelné zdroje energie

Studentský projekt oboru technické lyceum - multimédia autoři: Veronika Lamačová, Stanislav Nevyhoštěný - 2011

Farma Stonava - Bioplynová stanice zvyšuje produkci

Na farmě Stonava přibyl další fermentor, který mění biomasu na elektrickou a tepelnou energii. Bioplynová stanice ji teď už produkuje tolik, že většinu elektřiny dodává do spotřebitelské sítě.

Reportáž o Farmě Stonava

Farma Stonava se již delší dobu řadí mezi moderní velkochovy prasat s vynikajícími výsledky za použití těch nejlepších a nejnovějších technologií. Na naší Farmu Stonava zavítala Česká televize, která udělala o naší firmě, chovu a použitých technologiích reportáž. Více již v následujícím videu...

<<  z  >>


inzercia

Predstavujeme

Agrolesnícke systémy

Agrolesnícke systémy, ktoré sú súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny a môžu zvýšiť a diverzifikovať produkciu poľnohospodárov

CombCut“ – stroj na odstraňovanie burín v obilninách

Kosenie burín v poraste obilnín v prípade ich nežiadúceho prerastania.

Priamy výsev kukurice

Pokusy a porovnanie klasického orebného spôsobu pestovania kukurice s bezorebným priamym výsevom do mulču z predplodiny.

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču pomocou sadzeča Mulchtec Planter

Carboneg: Príbeh o pôde

Animovaný dokument o regeneratívnom poľnohospodárstve a jeho schopnosti viazať CO2 z atmosféry pod zem.

EU Green Deal: Carbon farming

Uhlíkové poľnohospodárstvo, tzv. carbon farming poskytuje nový obchodný model pre poľnohospodárov. Umožňuje odmeňovať farmárov za ich starostlivosť o prírodu.

Ministerstvo zemědělství ČR

Dokumnetárny film z produkcie Ministerstva zemědělství ČR o vytváaní biopásov.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Receptom na ekologickejšiu krajinu sú okrem diverzifikácie aj biopásy. Dlhodobo sa im venujú v NPPC v Nitre. Poradia aj vám.

Pôda nad zlato

Dokumentárny film o stave pôdy v Českej republike a vzťahu vlastníkov k je užívaniu.

BASF Agricultural Solutions

Vytváranie biopásov pre produkčné poľnohospodárstvo, ochranu zdrojov a biodiverzitu.

Agrolesníctvo a staré odrody ovocných drevín

Agrolesnícke systémy ako významný inovačný trend v poľnohospodárstve a ich využitie proi záchrane starých odrôd ovocných drevín.

Zber sena na jeden prejazd

Agregácia strojov Fendt 936 Vario Black Beauty a De Buck