Drvič Barakuda

28. apríl 2014

Je vyrábaný v dvoch verziách. Mobilný - nesený na trojbodovom závese traktora s výkonom od 30 kW a stacionárny s 15 kW motorom. Hodinový výkon stroja činí 4 m3. Drevnú hmotu drví spoľahlivo do priemeru 120 mm.  Viac >>

Drvič Barakuda slúži na drvenie konárov a iných drevín, prípadne aj drevného odpadu z drevozávodu. Je vyrábaný v dvoch verziách. Mobilný - nesený na trojbodovom závese traktora s výkonom od 30 kW  a stacionárny s 15 kW motorom. Všetky funkcie pracujú mechanicky. Hodinový výkon stroja činí 4 m3. Drevnú hmotu drví spoľahlivo do priemeru 120 mm. Stroj má samočinné podávanie.

Téma dňa

Gabe Brown: poľnohospodárstvo budúcnosti

Svetovo uznávaný Gabe Brown, propagátor a poľnohospodár, radí vo svojej rednáške ako začať s regeneratívnym poľnohospodárstvom.

Rozhovor s Róbertom Dohálom

Skúsenosti Róberta Dohála s regeneratívnym poľnohospodárstvom v PD Krakovany.

Regeneratívna pastva dobytka

Regeneratívne poľnohospodárstvo na farme Wenzela Lobkowicza, chovateľa a majiteľa panstva v Draheniciach na Příbramsku


inzercia

 

Kategória: Agrolesníctvo
Počet videí: 5

Štiepkovač Murena

Veľkosť štiepky sa dá nastaviť od 5 do 10 mm. Štiepku možno využiť na mulčovanie, spaľovanie, prípadne pre ďalšie spracovanie lisovaním.

Drvič Pirba s dieselovým motorom a podvozkom

Drvič Pirba vo verzii s dieselovým motorom a vlastným podvozkom pripojiteľným za osobný automobil alebo traktor.

Drvič Pirana s elektomotorom

Drvič Pirana môže byť aj v pomalobežnom prevedení a poháňaný elektomotorom.

Drvič Barakuda

Je vyrábaný v dvoch verziách. Mobilný - nesený na trojbodovom závese traktora s výkonom od 30 kW a stacionárny s 15 kW motorom. Hodinový výkon stroja činí 4 m3. Drevnú hmotu drví spoľahlivo do priemeru 120 mm.

Drvič konárov Pirba

Drvič konárov Pirba spoľahlivo drví drevnú hmotu do priemeru 100 mm. Hodinový výkon drviča je 3,5 m3.

<<  z  >>


inzercia

Predstavujeme

Agrolesnícke systémy

Agrolesnícke systémy, ktoré sú súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny a môžu zvýšiť a diverzifikovať produkciu poľnohospodárov

CombCut“ – stroj na odstraňovanie burín v obilninách

Kosenie burín v poraste obilnín v prípade ich nežiadúceho prerastania.

Priamy výsev kukurice

Pokusy a porovnanie klasického orebného spôsobu pestovania kukurice s bezorebným priamym výsevom do mulču z predplodiny.

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču pomocou sadzeča Mulchtec Planter

Carboneg: Príbeh o pôde

Animovaný dokument o regeneratívnom poľnohospodárstve a jeho schopnosti viazať CO2 z atmosféry pod zem.

EU Green Deal: Carbon farming

Uhlíkové poľnohospodárstvo, tzv. carbon farming poskytuje nový obchodný model pre poľnohospodárov. Umožňuje odmeňovať farmárov za ich starostlivosť o prírodu.

Ministerstvo zemědělství ČR

Dokumnetárny film z produkcie Ministerstva zemědělství ČR o vytváaní biopásov.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Receptom na ekologickejšiu krajinu sú okrem diverzifikácie aj biopásy. Dlhodobo sa im venujú v NPPC v Nitre. Poradia aj vám.

Pôda nad zlato

Dokumentárny film o stave pôdy v Českej republike a vzťahu vlastníkov k je užívaniu.

BASF Agricultural Solutions

Vytváranie biopásov pre produkčné poľnohospodárstvo, ochranu zdrojov a biodiverzitu.

Agrolesníctvo a staré odrody ovocných drevín

Agrolesnícke systémy ako významný inovačný trend v poľnohospodárstve a ich využitie proi záchrane starých odrôd ovocných drevín.

Zber sena na jeden prejazd

Agregácia strojov Fendt 936 Vario Black Beauty a De Buck