Zomieraju postojacky HDV - They dying standing up

12. január 2015

Dokumentárne video Slovenskej lesníckej komory "Zomierajú postojačky" Documentary video of Slovak forestry chamber "They dying standing up" (since 16800)  Viac >>

...

Téma dňa

Gabe Brown: poľnohospodárstvo budúcnosti

Svetovo uznávaný Gabe Brown, propagátor a poľnohospodár, radí vo svojej rednáške ako začať s regeneratívnym poľnohospodárstvom.

Rozhovor s Róbertom Dohálom

Skúsenosti Róberta Dohála s regeneratívnym poľnohospodárstvom v PD Krakovany.

Regeneratívna pastva dobytka

Regeneratívne poľnohospodárstvo na farme Wenzela Lobkowicza, chovateľa a majiteľa panstva v Draheniciach na Příbramsku


inzercia

 

Kategória: Lesníctvo
Počet videí: 14

Znovuzrodenie lesa trailer

www.irisfilm.sk Copyright © Mgr. Jana Sadloňová - Irisfilm & Mgr.art.Vladimír Ruppeldt

Diskusia Zomierajú postojačky a Znovuzrodenie lesa

Katedra ekologie lesa a Studentský zájmový spolek Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze uvádza diskusiu po prdmietaní filmov Zomierajú postojačky a Znovuzrodenie lesa.

Zachovajme lesy potomstvu

Krátka videoreportáž o významnom slovenskom lesníkovi z 18. stor. Jozefovi Dekretovi Matejovie pri príležitosti 240. výročia jeho narodenia

Stratená úcta k zeleným lesom

Katastrofická situácia lesov v Bielovodskej doline vo Vysokých Tatrách

Zomieraju postojacky HDV - They dying standing up

Dokumentárne video Slovenskej lesníckej komory "Zomierajú postojačky" Documentary video of Slovak forestry chamber "They dying standing up" (since 16800)

Medvede - dokumentárny film

Dokumentárny film o živote a výskume medveďov v Rusku.

Lesnú zver v Tatrách je potrebné prikrmovať

Lesníci z Vysokých Tatier v zimnej sezóne 2012/2013 musia prikrmovať lesnú zver. Tá je po dlhotrvajúcom zimnom období veľmi vyčerpaná a len ťažko si hľadá potravu.

Farmový chov jeleňov - tretia časť

Tretia časť dokumentárneho filmu o farmovom chove jelenej zveri na slovenskej farme Xcell Slovakia.

Farmový chov jeleňov - druhá časť

Druhá časť dokumentárneho filmu o farmovom chove jelenej zveri na slovenskej farme Xcell Slovakia.

Farmový chov jeleňov - prvá časť

Prvá časť dokumentárneho filmu o farmovom chove jelenej zveri na slovenskej farme Xcell Slovakia.

Z bývalého lesoparku sa stalo rúbanisko

Bývalý michalovský lesopark mizne obyvateľom mesta rovno pred ich očami. Súkromní majitelia z neho urobili hospodársky les a začali v ňom ťažbu dreva.

Lesnícke múzeum

Chodník nad Pavlovcami privedie turistov aj k lesníckemu múzeu. V Pavlovciach pod Slanskými vrchmi sa darí agroturistike ike.

Oslavy 215 rokov SOŠL

215. výročie najstaršej lesníckej školy oslávili študenti a zamestnanci Strednej odbornej školy lesníckej veľkolepou akadémiou za účasti významných hostí.

Svätohubertovské poľovnícke tradície

Svätohubertovské poľovnícke tradície

<<  z  >>


inzercia

Predstavujeme

Agrolesnícke systémy

Agrolesnícke systémy, ktoré sú súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny a môžu zvýšiť a diverzifikovať produkciu poľnohospodárov

CombCut“ – stroj na odstraňovanie burín v obilninách

Kosenie burín v poraste obilnín v prípade ich nežiadúceho prerastania.

Priamy výsev kukurice

Pokusy a porovnanie klasického orebného spôsobu pestovania kukurice s bezorebným priamym výsevom do mulču z predplodiny.

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču pomocou sadzeča Mulchtec Planter

Carboneg: Príbeh o pôde

Animovaný dokument o regeneratívnom poľnohospodárstve a jeho schopnosti viazať CO2 z atmosféry pod zem.

EU Green Deal: Carbon farming

Uhlíkové poľnohospodárstvo, tzv. carbon farming poskytuje nový obchodný model pre poľnohospodárov. Umožňuje odmeňovať farmárov za ich starostlivosť o prírodu.

Ministerstvo zemědělství ČR

Dokumnetárny film z produkcie Ministerstva zemědělství ČR o vytváaní biopásov.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Receptom na ekologickejšiu krajinu sú okrem diverzifikácie aj biopásy. Dlhodobo sa im venujú v NPPC v Nitre. Poradia aj vám.

Pôda nad zlato

Dokumentárny film o stave pôdy v Českej republike a vzťahu vlastníkov k je užívaniu.

BASF Agricultural Solutions

Vytváranie biopásov pre produkčné poľnohospodárstvo, ochranu zdrojov a biodiverzitu.

Agrolesníctvo a staré odrody ovocných drevín

Agrolesnícke systémy ako významný inovačný trend v poľnohospodárstve a ich využitie proi záchrane starých odrôd ovocných drevín.

Zber sena na jeden prejazd

Agregácia strojov Fendt 936 Vario Black Beauty a De Buck