Farma Východná sa zameriava na biokvalitu

17. marec 2014

Poľnohospodárske družstvo Východná od roku 2009 hospodári v BIO režime. Snaží sa o produkciu kvalitných syrov z kravského a ovčieho syra, s ktorými by radi prerazili aj na zahraničných trhoch.  Viac >>

 

Základom kvalitných mliečnych biovýrobkov sú samozrejme zdravé zvieratá, produkujúce kvalitné mlieko. Kvalitu výsledných produktov ovplyvňuje množstvo faktorov, čo si uvedomujú aj vo Východnej. Veľký dôraz preto kladú na pohodlie chovaných zvierat a ich optimálnu výživu. I preto sme v čase našej návštevy mohli na farme vidieť pri odborných konzultáciách pracovníkov spoločnosti Alltech spolu so svetovými kapacitami v tomto odbore, ako sú prof. Jud Henrichs z pensylvánskej univerzity a Dr. Anna Catharina Berge z belgickej univerzity Ghent.

 

So silným partnerom

 

Vstup silného investora sa Poľnohospodárskemu družstvu Východná vyplatil. Aj vďaka nemu mohli vybudovať nový kravín pre 416 kráv. Ide o najväčší a najmodernejší kravín, v ktorom družstvo umiestnilo všetky svoje dojnice. Stál 1,3 mil. eur a stavbu financoval investor, ktorý do družstva vstúpil v roku 2009 prostredníctvom spoločnosti Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Liptovský Mikuláš. Jej konateľ Ľubomír Kružliak hovorí, že investor v družstve preinvestoval už viac ako 3 mil. eur. A to vrátane vybudovania novej bryndziarne, kde družstvo vyrába vlastné syry a iné výrobky z ovčieho a kravského mlieka. 

„Pre budúcnosť poľnohospodárskych družstiev na Slovensku je rozhodujúce, či sa im podarí získať silných investorov. Mnoho poľnohospodárov sa toho bojí, ale ja si myslím, že je to jediná šanca, ako sa môžu slovenské družstvá zachrániť. Kto vidí dovnútra ekonomiky družstiev, je mu jasné, že ony samé si nedokážu vytvoriť dostatok zdrojov na to, aby sa modernizovali a stali konkurencieschopnými v porovnaní s farmami v zahraničí.  Za súčasného stavu nie sú schopné konkurovať farmám v Európskej únii, potrebujú investorov, ktorí by poskytli nové technológie a peniaze na modernizáciu,” hovorí Ľ. Kružliak.

 

Kvalitné mlieko a syry

 

Poľnohospodárske družstvo Východná sa tradične zameriava na produkciu kravského a ovčieho mlieka. Po vstupe investora vzrástol počet hovädzieho dobytka zo 650 na aktuálnych 750 kusov a vedenie družstva ráta s jeho ďalším rastom. Za posledné štyri roky družstvo zrekonštruovalo všetky svoje kravíny, dva najstaršie z času vzniku družstva však celkom zbúralo a na ich mieste vybudovalo jeden veľký. Cieľom je zlepšiť podmienky chovu zvierat, čo sa prejaví vo vyššom množstve a najmä kvalite nadojeného mlieka.

Podľa Ľ. Kružliaka sa tento rok končí etapa investícií do živočíšnej výroby. „V ďalšom sa zameriavame na investície do rastlinnej výroby, produkcie syrov a do pestovania liečivých rastlín. Je to súčasťou prerodu družstva na biofarmu, s ktorým prišiel investor z Anglicka. Keďže je súčasťou energetického koncernu, jeho prioritou sú investície do ekológie s produkciou biopotravín. Poľnohospodárske družstvo vo Východnej je jeho prvou aktivitou v krajinách strednej a východnej Európy,” hovorí Ľ. Kružliak. 

V súčasnosti družstvo hospodári na výmere 1459 ha, z čoho je 490 ha ornej pôdy, 963 ha lúk a 5,8 ha ovocných sadov. Rastlinná výroba je zameraná na výrobu objemových krmovín v biokvalite a pestovanie obilnín pre potrebu živočíšnej výroby.
Hlavným výrobným programom družstva je živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka, predovšetkým kráv. Dojnice plemena holsteinský čiernostrakatý a plemeno slovenské strakaté dosahujú ročnú produkciu mlieka 2 milióny litrov.
V živočíšnej výrobe sa vo Východnej venujú aj chovu oviec plemena zošľachtená valaška v počte 300 ks mladých oviec, 450 ks bahníc a 30 ks plemenných baranov. Veľký dôraz je kladený na prijímanie opatrení v oblasti starostlivosti o zvieratá zamerané na zlepšenie ich výživy, zdravotného stavu a ustajňovacích podmienok.

 

Kompostovanie

 

Jednou z na naše pomery netradičných aktivít, ktoré družstvo praktizuje, je výroba kompostu. Na výrobu kompostu sa používajú materiály, ktoré sa vyprodukujú na poľnohospodárskom družstve. Sú to najmä – maštaľný hnoj, seno, slama, senáž, zelená tráva, drvená drevná hmota. Proces výroby kompostu je aeróbny, tzn. za prístupu vzduchu. Samotný priebeh premeny materiálu na kompost trvá 6 – 8  týždňov a je pravidelne monitorovaný meraním teploty a hodnoty CO2. Na základe týchto výsledkov sa prevádza prekopávanie kompostu špeciálnym zariadením. 

V roku 2012 sa na PD vyrobilo cca 700 ton kompostu, v roku 2013 to bolo 1200 ton. Hotový kompost sa aplikuje na bylinkovú plantáž a v jeseni na prípravu pôdy pod ďalšie plodiny. Väčšina kompostu sa aplikuje do pôdy a na výrobu kompostovacieho čaju. V budúcnosti ráta družstvo aj s jeho predajom.

 

Text a foto:

Miroslav Šanda, Martin Gálik

 

Téma dňa

Gabe Brown: poľnohospodárstvo budúcnosti

Svetovo uznávaný Gabe Brown, propagátor a poľnohospodár, radí vo svojej rednáške ako začať s regeneratívnym poľnohospodárstvom.

Rozhovor s Róbertom Dohálom

Skúsenosti Róberta Dohála s regeneratívnym poľnohospodárstvom v PD Krakovany.

Regeneratívna pastva dobytka

Regeneratívne poľnohospodárstvo na farme Wenzela Lobkowicza, chovateľa a majiteľa panstva v Draheniciach na Příbramsku


inzercia

 

Kategória: Chov zvierat
Počet videí: 33

Paráda býkov 2015

Spoločnosť INSEMAS usporiadala aj tento rok vo svojich firemných priestoroch vo Zvolene podujatie Paráda býkov, ktoré sa stretlo so záujmom mnohých návštevníkov.

Stanislav Becík - Gazdovský dvor Branovo

Rozhovor s bývalým ministrom Stanislavom Becíkom na jeho Gazdovskom dvore v Branove

INSEMAS - Paráda býkov

12. ročník podujatia z názvom Paráda býkov zorganizovala vo svojich priestoroch vo Zvolene spoločnosť INSEMAS, s.r.o. Katalóg plemenných býkov si môžete stiahnuť nižšie.

Topoľčianky2014 Polícia

Veľký úspech u divákov mali policajti a ich štvornohí kolegovia z Oddelenia jazdnej polície.

Topoľčianky2014 Alltech

Spoločnosť Alltech pod vedením obchodného riaditeľa Ing. Petra Chudeja, PhD. slávnostne odštartovali odpočítavanie 100 dní do začiatku Alltech FEI World Equestrian Games Normandy 2014.

Topoľčianky2014 Hucul

Ukážky využitia horského plemena hucul v minulosti a dnes v podaní Petra Vanča a jeho syna Henricha.

Zrkadlové jazdenie

Zrkadlové jazdenie v pas de deux v podaní Kristíny Flakovej a Martiny Nittnaus

Topoľčianky2014 Voltíž

Ukážky voltížneho jazdenia pod vedením Borisa Kodaka a jeho zverencov.

Topoľčianky2014 štvorylka

Tradičným vystúpením nielen v samotných Topoľčiankach, ale aj pri iných príležitostiach na Slovensku, býva fascinujúci tanec v podaní ôsmich lipických koní - štvorylka.

Topoľčianky2014 otvorenie

Každý rok je najväčším lákadlom Dňa otvorených dverí galaprogram, o ktorý je veľký divácky záujem a pravidelne býva vypredaný.

O včelách a mede

Dokumentárny film o včelách pre deti.

Včelárstvo Zajíček - vytáčanie medu

Nahliadnutie do zabehnutého systému slovenského včelára pána Zajíčka. Vo videu máte možnosť vidieť vytáčanie repkového medu.

Mladý včelár - 3

Povzbudzujúce videá pre začínajúcich včelárov od mladého úspešného včelára Jakuba s mnohými praktickým radami.

Mladý včelár - 2

Povzbudzujúce videá pre začínajúcich včelárov od mladého úspešného včelára Jakuba s mnohými praktickým radami.

Mladý včelár - 1

Povzbudzujúce videá pre začínajúcich včelárov od mladého úspešného včelára Jakuba s mnohými praktickým radami.

Prirodzený chov včiel

Ing. Ivan Černý hovorí o prirodzenom chove včiel, tak ako ho sám úspešne praktizuje.

Farma Východná sa zameriava na biokvalitu

Poľnohospodárske družstvo Východná od roku 2009 hospodári v BIO režime. Snaží sa o produkciu kvalitných syrov z kravského a ovčieho syra, s ktorými by radi prerazili aj na zahraničných trhoch.

8. Národná výstava hospodárskych zvierat - predvádzanie

Predvádzanie zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat na Agrokomplexe 2013 v Nitre. Zoznam ocenených nájdete po rozkliknutí nižšie.

Jelení biznis a jelenie kúpele

V ruskom Altaji už 400 rokov prekvitá obchod s jelením parožím. V súčasnosti je tu niekoľko jeleních fariem a vznikajú aj jelenie kúpele a darí sa turizmu.

Od ovce po vlnený sveter

V dokumentárnom filme BBC si môžete pozrieť proces spracovania ovčej vlny až po finálny výrobok.

Štvorylka - Národný žrebčín Topoľčianky

Osem jazdcov na lipicanoch z Národného žrebčína v Topoľčiankach otvorilo svojou Štvorylkou Národnú výstavu hospodárskych zvierat, konanú počas Agrokomplexu 2013 v Nitre.

Vzácne kaukazké včely a ruská farma

Dokument o výnimočných kaukazských horských včelách a ruskej farme.

Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch 2013 Topoľčianky

Majstrovstvá sveta FEI 2013 v Topoľčiankach v nedeľu skončili záverečnou disciplínou, parkúrom.

Národná výstava hospodárskych zvierat

Počas výstavy Agrokomplex 2013 sa konala na nitrianskom výstavisku aj Národná výstava hospodárskych zvierat.

Království za koně 1.

Martin Dejdar a pořad o koních Království za koně, pro chovatele a milovníky koní a jezdeckého sportu.

Rozprávanie o koňoch

Rozhovor o koňoch, ktorý bol motivovaný práve možnosťami ako začať s aktivitou pri koňoch. Je príjemným zistením, že sa ľudia o kone zaujímajú.

Výcvik jazdca 1.

Výcvik jezdce 1. díl, v délce 20 minut. Jedná se o výukový pořad oddělení chovu, šlechtění koní a agroturistiky.

Výroba ovčieho syra

Pozrite sa, ako sa chovajú ovce a vyrába vynikajúci syr v oblasti Slovenského krasu.

Olympiáda poštových holubov

Slovensko už jednu olympiádu usporiadalo. V Nitre sa stretli olympionici, ktorí lámu rekordy vo vzduchu. Holuby.

Kone v Rusku

Pozrite si dokumentárny film televízie Russia o koňoch a ich chove v Rusku.

Alltech a SIGI Trade

Alltech je generálnym sponzorom FEI Svetových jazdeckých hier™ v roku 2014 v Normandii. Spoločnosť Alltech sa zaviazala prispieť čiastkou 10 miliónov EUR. Exkluzívnym partnerom sa stal aj slovenský zástupca spoločnosť SIGI Trade, s.r.o.

Komunikace s koněm - máme hříbátko 2z2

Komunikace s koněm - máme hříbátko 2z2

Komunikace s koněm - máme hříbátko 1z2

Komunikace s koněm - máme hříbátko 1z2

<<  z  >>


inzercia

Predstavujeme

Agrolesnícke systémy

Agrolesnícke systémy, ktoré sú súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny a môžu zvýšiť a diverzifikovať produkciu poľnohospodárov

CombCut“ – stroj na odstraňovanie burín v obilninách

Kosenie burín v poraste obilnín v prípade ich nežiadúceho prerastania.

Priamy výsev kukurice

Pokusy a porovnanie klasického orebného spôsobu pestovania kukurice s bezorebným priamym výsevom do mulču z predplodiny.

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču pomocou sadzeča Mulchtec Planter

Carboneg: Príbeh o pôde

Animovaný dokument o regeneratívnom poľnohospodárstve a jeho schopnosti viazať CO2 z atmosféry pod zem.

EU Green Deal: Carbon farming

Uhlíkové poľnohospodárstvo, tzv. carbon farming poskytuje nový obchodný model pre poľnohospodárov. Umožňuje odmeňovať farmárov za ich starostlivosť o prírodu.

Ministerstvo zemědělství ČR

Dokumnetárny film z produkcie Ministerstva zemědělství ČR o vytváaní biopásov.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Receptom na ekologickejšiu krajinu sú okrem diverzifikácie aj biopásy. Dlhodobo sa im venujú v NPPC v Nitre. Poradia aj vám.

Pôda nad zlato

Dokumentárny film o stave pôdy v Českej republike a vzťahu vlastníkov k je užívaniu.

BASF Agricultural Solutions

Vytváranie biopásov pre produkčné poľnohospodárstvo, ochranu zdrojov a biodiverzitu.

Agrolesníctvo a staré odrody ovocných drevín

Agrolesnícke systémy ako významný inovačný trend v poľnohospodárstve a ich využitie proi záchrane starých odrôd ovocných drevín.

Zber sena na jeden prejazd

Agregácia strojov Fendt 936 Vario Black Beauty a De Buck