8. Národná výstava hospodárskych zvierat - predvádzanie

06. september 2013

Predvádzanie zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat na Agrokomplexe 2013 v Nitre. Zoznam ocenených nájdete po rozkliknutí nižšie.  Viac >>

Zoznam ocenených na Agrokomplexe 2013 v kategórii zvierat:

HOVÄDZÍ DOBYTOK

Najlepší plemenný býk - šampión výstavy

SBS a.s. Banská Bystrica za plemenného býka ORLIN – ET, BES – 023 holsteinského plemena

Najlepšie kravy

Plemeno holštajnské

Šampiónka plemena

Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce za kravu SK 000800789770 plemena holsteinského

I. miesto

AGROCONTRACT ml. farma a.s. Jasová za kravu SK 000801273593 plemena holsteinského

II. miesto

AGROCONTRACT ml. farma a.s. Jasová za kravu SK 000801096694 plemena holsteinského

III. miesto

AGROCONTRACT ml. farma a.s. Jasová za kravu SK 000801273619 plemena holsteinského

Krava s najlepším vemenom

Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín za kravu SK 000801309042 plemena holsteinského

Jalovice - plemeno holštajnské

I. miesto

FirstFarms Agra M s.r.o. Plavecký Štvrtok za jalovicu SK 000801494840 plemena holsteinského

II. miesto

ZOO Divízia s.r.o. Selice za jalovicu SK 000801398204 plemena holsteinského

III. miesto

FirstFarms Agra M s.r.o. Plavecký Štvrtok za jalovicu SK 000801494740 plemena holsteinského

Plemeno slovenské strakaté

Šampiónka plemena

Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch za kravu SK 000801000283 plemeno slovenské strakaté

I. miesto

Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za kravu SK 000801307850 plemeno slovenské strakaté

II. miesto

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé za kravu SK 000801211394 plemeno slovenské strakaté

III. miesto

I. Družstevná a.s. Dačov Lom za kravu SK 000800923443 plemeno slovenské strakaté

Krava s najlepším vemenom

Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za kravu SK 000801307850 plemeno slovenské strakaté

Najlepšie jalovice

Plemeno slovenské strakaté

I. miesto

Poľnohospodárske družstvo Bátovce za jalovicu SK 000801307644 plemeno slovenské strakaté

II. miesto

Združenie agropodnikateľov – družstvo Dvory nad Žitavou za jalovicu SK 000801235990 plemeno slovenské strakaté

III. miesto

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé za jalovicu SK 000801298911 plemeno slovenské strakaté

Plemeno slovenské pinzgauské

Šampiónka plemena

Agria Liptovský Ondrej a.s. za kravu SK 000800673406 plemeno pinzgauské

I. miesto

Poľnohospodárske družstvo Ludrová za kravu SK 000800930629 plemeno pinzgauské

II. miesto

Agria Liptovský Ondrej a.s. za kravu SK 000800765934 plemeno pinzgauské

Krava s najlepším vemenom

Poľnohospodárske družstvo Ludrová za kravu SK 000800930629 plemeno pinzgauské

Jalovice slovenské pinzgauské

I. miesto

Poľnohospodárske družstvo „ Trsteník“ Trstená za jalovicu SK 000801037596 plemeno pinzgauské

II. miesto

Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany za jalovicu SK 000801401210 plemeno pinzgauské

III. miesto

Poľnohospodárske družstvo „ Trsteník“ Trstená za jalovicu SK 000801037574 plemeno pinzgauské

Jalovice slovenské pinzgauské – bez trhovej produkcie mlieka

I. miesto

Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej za jalovicu SK 000801163424 plemeno pinzgauské

jednotlivé zvieratá - mäsové plemená

Plemenný býk

I. miesto

Vladislav Paľurik-SHR-AGROTREND Svidník za plemenného býka CZ 615570063 Limousine

Šampiónka mäsových plemien

Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave za plemennú kravu SK 000800598667 Charolais

I. miesto

AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo za plemennú kravu FR 5813106034 Charolais

II. miesto

Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou za plemennú kravu SK 000801036852 Piemontese

 

 

III. miesto

Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou za plemennú kravu SK 000800117492 maďarský stepný dobytok

Kolekcia zvierat – zástavový dobytok

I. miesto

Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou za kolekciu zvierat plemena Piemont

II. miesto

AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo za kolekciu zvierat plemena Charolais

III. miesto

DONA s.r.o. Veľké Revištia za kolekciu zvierat plemena Limousine

Žrebce

Šampión výstavy

doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., Chorvátsky Grob za žrebca 3775 Furioso XL (F XXXVII-1) Móric plemena furioso

I. miesto

N:RV Ing. Ferenc Nagy Vydrany za žrebca 3739 Favory XIV (Fav.XII-1) Florián plemena lipican

Kobyly

Génové rezervy

I. miesto

MNL s.r.o. Chorvátsky Grob za kobylu 341 Gidran XVII-12 Lili Marlen plemena furioso

II. miesto

doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., Chorvátsky Grob za kobylu 365 North StarXI-3 Odesa plemena furioso

III. miesto

N:RV Ing. Ferenc Nagy, Vydrany za kobylu 5/4 Siglavy Capriola V-4 SK Doroty plemena lipican

Chladnokrvné kobyly

I. miesto

Lesy SR, š.p. OZ Revúca, SCHK Dobšiná za kobylu 227 Štart I-83 Lenka plemena norik muránsky

II. miesto

Lesy SR, š.p. OZ Revúca, SCHK Dobšiná za kobylu 233 GD-113 Melisa plemena norik muránsky

Slovenské pony kobyly

I. miesto

Roľan s.r.o. Nová baňa za kobylu On/23 Betka plemena slovenský športový pony

II. miesto

Roľan s.r.o. Nová baňa za kobylu On/26 Cibetka plemena slovenský športový pony

ošípané

Dospelé kance

Šampión výstavy

Poľnohospodárske družstvo Sokolce za kanca 4014 Vikin plemena BU

I. miesto

Chovmat F.U., s.r.o. Rastislavice za kanca 4004 Zoral plemena YOxPN

Trhové kance

materské plemená

I. miesto

Ing. Miloš Supuka SHR, Vyšný Žipov za kanca 6050/76 plemena BU

II. miesto

Chovmat F.U., s.r.o. Rastislavice za kanca 9576/51 plemena BU

III. miesto

Chovmat F.U., s.r.o. Rastislavice za kanca 9576/46 plemena BU

otcovské plemená

I. miesto

Ing. Miloš Supuka SHR, Vyšný Žipov za kanca 3659 plemena PN

II. miesto

Ing. Miloš Supuka SHR, Vyšný Žipov za kanca 537/31 plemena YOxPN

III. miesto

Poľnohospodárske družstvo Sokolce za kanca 2856 plemena HAxPN

Kance v B pozícii

I. miesto

Poľnochov s.r.o. Blesovce za kanca 9464 plemena DU

Trhové prasničky

plemeno BU

I. miesto

Chovmat F.U., s.r.o. Rastislavice za kolekciu prasničiek plemena BU

II. miesto

Chovmat F.U., s.r.o. Rastislavice za kolekciu prasničiek plemena BU

III. miesto

Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom za kolekciu prasničiek plemena BU

plemeno LA

I. miesto

Centrom výskumu živočíšnej výroby Nitra za kolekciu prasničiek plemena LA

Prasnice s vrhom

I. miesto

Chovmat F.U., s.r.o. Rastislavice za prasnicu s vrhom 9655 plemena BU

II. miesto

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé za prasnicu s vrhom 3446 plemena BU

III. miesto

Poľnohospodárske družstvo Poriadie za prasnicu s vrhom 1329 plemena LxDU

Ovce a kozy

plemenný baran

Šampión výstavy

Poľnohospodárske družstvo Jarovnice za barana SK 1957293 plemena cigája

I. miesto

Centrum výskumu živočíšnej výroby Trenčianska Teplá za barana SK 2013793 syntetickej línie slovenská dojná ovca

II. miesto

Roľnícke družstvo Klenovec za barana SK 2094896 plemena zošľachtená valaška

III. miesto

SHR Peter Karcol, Martin za barana SK 1752994 plemena cigája

Bahnice, jarky

plemeno cigája

I. miesto

PD Jarovnice za kolekciu plemenných jariek cigája

II. miesto

Agro Raslavice s.r.o. za kolekciu plemenných jariek cigája

plemeno zošľachtená valaška

I. miesto

Roľnícke družstvo Klenovec za kolekciu plemenných jariek zošľachtená valaška

II. miesto

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce za kolekciu plemenných jariek zošľachtená valaška

 

 

plemeno pôvodná valaška

I. miesto

Poľnohospodárske družstvo Pokrok Ostrov za kolekciu plemenných jariek pôvodnej valašky

Bahnice, jarky a jahničky mäsových plemien

I. miesto

Agrofarma Šándor Pleš za kolekciu plemenných jariek suffolk

II. miesto

Keľo a synovia, s.r.o. Veľké Teriakovce za kolekciu plemenných jariek berichone du cher

Bahnice, jarky a jahničky mliekových plemien

I. miesto

Centrum výskumu živočíšnej výroby Trenčianska Teplá za kolekciu plemenných jariek syntetickej línie slovenská dojná ovca

II. miesto

Keľo a synovia s.r.o. Veľké Teriakovce za kolekciu plemenných jariek lacaune

Plemenné kozy

plemenný cap

Šampión výstavy

Majer Choseň Ladice za capa SK 2015816 plemena hnedá koza krátkosrstá

plemenné kozy

I. miesto

Združenie agropodnikateľov Dvory nad Žitavou za kolekciu plemenných kozičiek hnedá koza krátkosrstá

 

 

Zlatý kosák

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra za kolekciu genetických živočíšnych zdrojov chovaných na CVŽV Nitra

Školské hospodárstvo Trnava za kolekciu jalovíc holsteinského plemena

Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave za kolekciu hovädzieho dobytka plemena charolais

Agrofarma Šándor Pleš za barana SK 1724499 Ikaros plemena Ille de France

Lesy SR, š.p. OZ Revúca, SCHK Dobšiná za kolekciu koní plemena norik muránsky

Chovmat F.U., s.r.o. Rastislavice za kolekciu ošípaných

Insemas s.r.o. Lučenec za kolekciu plemenných jalovíc z chovov SR

Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej za kolekciu jalovíc plemena pinzgauské

Téma dňa

Gabe Brown: poľnohospodárstvo budúcnosti

Svetovo uznávaný Gabe Brown, propagátor a poľnohospodár, radí vo svojej rednáške ako začať s regeneratívnym poľnohospodárstvom.

Rozhovor s Róbertom Dohálom

Skúsenosti Róberta Dohála s regeneratívnym poľnohospodárstvom v PD Krakovany.

Regeneratívna pastva dobytka

Regeneratívne poľnohospodárstvo na farme Wenzela Lobkowicza, chovateľa a majiteľa panstva v Draheniciach na Příbramsku


inzercia

 

Kategória: Chov zvierat
Počet videí: 33

Paráda býkov 2015

Spoločnosť INSEMAS usporiadala aj tento rok vo svojich firemných priestoroch vo Zvolene podujatie Paráda býkov, ktoré sa stretlo so záujmom mnohých návštevníkov.

Stanislav Becík - Gazdovský dvor Branovo

Rozhovor s bývalým ministrom Stanislavom Becíkom na jeho Gazdovskom dvore v Branove

INSEMAS - Paráda býkov

12. ročník podujatia z názvom Paráda býkov zorganizovala vo svojich priestoroch vo Zvolene spoločnosť INSEMAS, s.r.o. Katalóg plemenných býkov si môžete stiahnuť nižšie.

Topoľčianky2014 Polícia

Veľký úspech u divákov mali policajti a ich štvornohí kolegovia z Oddelenia jazdnej polície.

Topoľčianky2014 Alltech

Spoločnosť Alltech pod vedením obchodného riaditeľa Ing. Petra Chudeja, PhD. slávnostne odštartovali odpočítavanie 100 dní do začiatku Alltech FEI World Equestrian Games Normandy 2014.

Topoľčianky2014 Hucul

Ukážky využitia horského plemena hucul v minulosti a dnes v podaní Petra Vanča a jeho syna Henricha.

Zrkadlové jazdenie

Zrkadlové jazdenie v pas de deux v podaní Kristíny Flakovej a Martiny Nittnaus

Topoľčianky2014 Voltíž

Ukážky voltížneho jazdenia pod vedením Borisa Kodaka a jeho zverencov.

Topoľčianky2014 štvorylka

Tradičným vystúpením nielen v samotných Topoľčiankach, ale aj pri iných príležitostiach na Slovensku, býva fascinujúci tanec v podaní ôsmich lipických koní - štvorylka.

Topoľčianky2014 otvorenie

Každý rok je najväčším lákadlom Dňa otvorených dverí galaprogram, o ktorý je veľký divácky záujem a pravidelne býva vypredaný.

O včelách a mede

Dokumentárny film o včelách pre deti.

Včelárstvo Zajíček - vytáčanie medu

Nahliadnutie do zabehnutého systému slovenského včelára pána Zajíčka. Vo videu máte možnosť vidieť vytáčanie repkového medu.

Mladý včelár - 3

Povzbudzujúce videá pre začínajúcich včelárov od mladého úspešného včelára Jakuba s mnohými praktickým radami.

Mladý včelár - 2

Povzbudzujúce videá pre začínajúcich včelárov od mladého úspešného včelára Jakuba s mnohými praktickým radami.

Mladý včelár - 1

Povzbudzujúce videá pre začínajúcich včelárov od mladého úspešného včelára Jakuba s mnohými praktickým radami.

Prirodzený chov včiel

Ing. Ivan Černý hovorí o prirodzenom chove včiel, tak ako ho sám úspešne praktizuje.

Farma Východná sa zameriava na biokvalitu

Poľnohospodárske družstvo Východná od roku 2009 hospodári v BIO režime. Snaží sa o produkciu kvalitných syrov z kravského a ovčieho syra, s ktorými by radi prerazili aj na zahraničných trhoch.

8. Národná výstava hospodárskych zvierat - predvádzanie

Predvádzanie zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat na Agrokomplexe 2013 v Nitre. Zoznam ocenených nájdete po rozkliknutí nižšie.

Jelení biznis a jelenie kúpele

V ruskom Altaji už 400 rokov prekvitá obchod s jelením parožím. V súčasnosti je tu niekoľko jeleních fariem a vznikajú aj jelenie kúpele a darí sa turizmu.

Od ovce po vlnený sveter

V dokumentárnom filme BBC si môžete pozrieť proces spracovania ovčej vlny až po finálny výrobok.

Štvorylka - Národný žrebčín Topoľčianky

Osem jazdcov na lipicanoch z Národného žrebčína v Topoľčiankach otvorilo svojou Štvorylkou Národnú výstavu hospodárskych zvierat, konanú počas Agrokomplexu 2013 v Nitre.

Vzácne kaukazké včely a ruská farma

Dokument o výnimočných kaukazských horských včelách a ruskej farme.

Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch 2013 Topoľčianky

Majstrovstvá sveta FEI 2013 v Topoľčiankach v nedeľu skončili záverečnou disciplínou, parkúrom.

Národná výstava hospodárskych zvierat

Počas výstavy Agrokomplex 2013 sa konala na nitrianskom výstavisku aj Národná výstava hospodárskych zvierat.

Království za koně 1.

Martin Dejdar a pořad o koních Království za koně, pro chovatele a milovníky koní a jezdeckého sportu.

Rozprávanie o koňoch

Rozhovor o koňoch, ktorý bol motivovaný práve možnosťami ako začať s aktivitou pri koňoch. Je príjemným zistením, že sa ľudia o kone zaujímajú.

Výcvik jazdca 1.

Výcvik jezdce 1. díl, v délce 20 minut. Jedná se o výukový pořad oddělení chovu, šlechtění koní a agroturistiky.

Výroba ovčieho syra

Pozrite sa, ako sa chovajú ovce a vyrába vynikajúci syr v oblasti Slovenského krasu.

Olympiáda poštových holubov

Slovensko už jednu olympiádu usporiadalo. V Nitre sa stretli olympionici, ktorí lámu rekordy vo vzduchu. Holuby.

Kone v Rusku

Pozrite si dokumentárny film televízie Russia o koňoch a ich chove v Rusku.

Alltech a SIGI Trade

Alltech je generálnym sponzorom FEI Svetových jazdeckých hier™ v roku 2014 v Normandii. Spoločnosť Alltech sa zaviazala prispieť čiastkou 10 miliónov EUR. Exkluzívnym partnerom sa stal aj slovenský zástupca spoločnosť SIGI Trade, s.r.o.

Komunikace s koněm - máme hříbátko 2z2

Komunikace s koněm - máme hříbátko 2z2

Komunikace s koněm - máme hříbátko 1z2

Komunikace s koněm - máme hříbátko 1z2

<<  z  >>


inzercia

Predstavujeme

Agrolesnícke systémy

Agrolesnícke systémy, ktoré sú súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny a môžu zvýšiť a diverzifikovať produkciu poľnohospodárov

CombCut“ – stroj na odstraňovanie burín v obilninách

Kosenie burín v poraste obilnín v prípade ich nežiadúceho prerastania.

Priamy výsev kukurice

Pokusy a porovnanie klasického orebného spôsobu pestovania kukurice s bezorebným priamym výsevom do mulču z predplodiny.

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču pomocou sadzeča Mulchtec Planter

Carboneg: Príbeh o pôde

Animovaný dokument o regeneratívnom poľnohospodárstve a jeho schopnosti viazať CO2 z atmosféry pod zem.

EU Green Deal: Carbon farming

Uhlíkové poľnohospodárstvo, tzv. carbon farming poskytuje nový obchodný model pre poľnohospodárov. Umožňuje odmeňovať farmárov za ich starostlivosť o prírodu.

Ministerstvo zemědělství ČR

Dokumnetárny film z produkcie Ministerstva zemědělství ČR o vytváaní biopásov.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Receptom na ekologickejšiu krajinu sú okrem diverzifikácie aj biopásy. Dlhodobo sa im venujú v NPPC v Nitre. Poradia aj vám.

Pôda nad zlato

Dokumentárny film o stave pôdy v Českej republike a vzťahu vlastníkov k je užívaniu.

BASF Agricultural Solutions

Vytváranie biopásov pre produkčné poľnohospodárstvo, ochranu zdrojov a biodiverzitu.

Agrolesníctvo a staré odrody ovocných drevín

Agrolesnícke systémy ako významný inovačný trend v poľnohospodárstve a ich využitie proi záchrane starých odrôd ovocných drevín.

Zber sena na jeden prejazd

Agregácia strojov Fendt 936 Vario Black Beauty a De Buck