MOREAU AGRI s novinkou pre sejbu

04. apríl 2013

Firma MOREAU AGRI predstavila na Agrosalóne v Nitre novinku pre sejbu kukurice od výrobcu MONOSEM. Spôsob sejby kukurice do dvoj-riadkov (Twin-Row) nie je v našich podmienkach veľmi známy.  Viac >>Táto technológia je však dlhými rokmi skúšaná a overená v krajinách Južnej a Severnej Ameriky a Austrálie. Monosem ako jeden zo svetových lídrov v oblasti presnej sejby je vynálezcom tejto technológie, keď v roku 1992 Twin-row vynašla pobočka Monosemu v USA. Monosem systém Twin-Row predstavil na trhu už v roku 1994. V tej dobe bol systém vhodný hlavne na sejbu bavlny a sóje, pretože jednotlivé výsevné jednotky dvoj-riadkov neboli navzájom synchronizované a dochádzalo k nepresnostiam odsadenia riadkov pri vyšších rýchlostiach. Po rokoch vylepšovania a skúšania prichádza v roku 2008 nový patent spoločnosti s názvom Sync-Row®, ktorý zaručuje presné odsadenie dvoj-riadkov aj v najťažších podmienkach.

Systém Sync-Row® zaručuje jednoduché a presné nastavenia odsadenia dvoj-riadkov v rámci jedného páru výsevných jednotiek. Nastavenie jedného páru Twin-Row  trvá menej ako minútu, stačí pootočiť ciferníkom na správnu hodnotu podľa tabuliek a tým sa zabezpečí presná synchronizácia výsevných diskov. Tento patent „synchronizuje“ pár výsevných jednotiek.

Monosem ako jediný ponúka spomínaný systém a tým zaručuje presné odsadenie riadkov („diamantový“ spon) v každej nasledujúcej jazde. Sync-Row® je najlepšia investícia, ktorá vám zaručí zvýšenie výnosov.

Technológia sejby Twin-Row spočíva v rozdelení jedného riadku (ako pri štandardnej sejbe) na dva riadky navzájom odsadené (Twin-Row – „Diamantová sejba“). Týmto spôsobom sa lepšie využíva potenciál pôdy, rastliny majú dostatok miesta na rast, čiže si navzájom nekonkurujú. Rozmiestnenie semien a odsadenie riadkov môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku.


Porast kukurice vysiaty sejačkou Monosem Twin-Row Sync-Row®, kde možno vidieť presnosť v synchronizácii jednotlivých dvojriadkov

Twin-Row sejba nám umožňuje zvyšovať hektárový výsevok  až o 20% na rozdiel od bežnej sejby, kde je takéto zvyšovanie neprípustné z hľadiska konkurencie medzi jednotlivými rastlinami.  Na nasledujúcom obrázku je znázornené rozmiestnenie rastlín v závislosti od veľkosti výsevku na  hektár a následné zmenšovanie životného priestoru jednotlivých rastlín pri konvenčnej sejbe.

Kukurica vysiata systémom Twin-Row je schopná lepšie rozvinúť svoj koreňový systém, čím sa zaručuje lepší príjem živín a pôdnej vlhkosti (podstatná vec pri obdobiach s nízkym úhrnom zrážok).

Pri rozmiestnení rastlín v „diamantovom“ spone dochádza k lepšiemu pohlcovaniu slnečného žiarenia listami jednotlivých rastlín. Tým pádom je rastlina schopná prekonvertovať väčšie množstvo slnečnej energie potrebnej na tvorbu klasov a menej slnka preniká na povrch pôdy, čím sa výrazne znižuje odparovanie pôdnej vlhkosti.

Podľa doterajších výsledkov zo zahraničia (USA), hybridy kukurice reagujú rozdielne na pestovanie v technológii „twin-row“. Prínos v zvýšení úrody zrnovej kukurice sa pohyboval od 8 do 16 %. Nedá sa ale obecne povedať, že by konkrétne hybridy boli do technológie viac alebo menej vhodné. Preukazne však boli zistené rozdiely v reakcii na twin-row medzi určitými skupinami hybridov, majúcimi obdobný genetický základ a z neho vyplývajúce určité vlastnosti. Konkrétne sa to týka typu klasu, ktorý je ovplyvnený genetickým základom línií, použitých pri šľachtení hybridu. V princípe možno podľa tohto znaku rozdeliť hybridy na dve skupiny: klas typu FIX a klas typu FLEX. Základný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, ako reagujú na zahustenie porastu.

Hybridy s klasom FIX majú pomerne stabilný počet radov zrna na klase aj počet zŕn v rade a teda aj celkový počet zŕn na klase. V konvenčnej technológii (riadky 75 cm) je pri nich hlavným úrodotvorným prvkom počet rastlín na hektár. Pokiaľ u takýchto hybridov nie je dosiahnutá maximálna možná hustota porastu, ďalšie intezifikačné prvky ako zvýšené hnojenie alebo zmena architektúry porastu prinášajú len minimálny alebo žiadny prínos na zvýšenie úrod.

Na druhej strane hybridy s klasom FLEX výrazne reagujú na úroveň intenzity pestovania a hlavne na hustotu porastu. Klas takýchto hybridov môže dosahovať veľmi rozdielne ako počty radov zrna ale predovšetkým počty zŕn v rade. Celkové rozdiely v počte zŕn na klase môžu potom dosiahnuť až 25%. Znamená to, že pri maximálnej intenzite pestovania – plná výživa, zvládnutá ochrana proti burináma škodcom a dodržaný odporučený výsevok – je pri nich limitujúcim faktorom nemožnosť ďalšieho zahusťovania porastu bez negatívneho dopadu na jeden z úrodotvorných prvkov, počet zŕn na klase, pri použití konvenčnej organizácie porastu (riadky široké 75 cm). A práve tu sa ukazuje možnosť ďalšieho zvýšenia úrod technológiou twin-row. Zmenenou architektúry porastu pri tejto technológii sa vytvorí dodatočný priestor, respektíve je umožnené lepšie využitie daného priestoru rastlinami. Tak si aj pri zvýšenom počte rastlín na ha vzájomne menej konkurujú ako by tomu bolo pri konvenčnej 75 cm technológii. Umožní to mierne zvýšiť hustotu porastu aj u FLEX hybridov, ktoré by inak nebolo možné. Výsledkom je väčší počet rastlín na jednotku plochy bez negatívneho dopadu na počet zŕn na klase.

Pri silážnej kukurici sa výnosy zvyšujú zhruba o 10 až 15% a taktiež sa zvyšuje aj nutričná hodnota výslednej siláže až o 8%, čo malo za výsledok zvýšenie produkcie mlieka (výskum univerzity v USA).

Medzi podstatné informácie, ohľadom Twin-Row sejby, patrí fakt, že výsledný porast sa zberá klasickým kukuričným adaptérom. Jediným doplnkom tohto adaptéru je obvodový plech, ktorý zabraňuje stratám pri zbere zrnovej kukurice.

Zdroj: www.moreauagri.sk

Téma dňa

Gabe Brown: poľnohospodárstvo budúcnosti

Svetovo uznávaný Gabe Brown, propagátor a poľnohospodár, radí vo svojej rednáške ako začať s regeneratívnym poľnohospodárstvom.

Rozhovor s Róbertom Dohálom

Skúsenosti Róberta Dohála s regeneratívnym poľnohospodárstvom v PD Krakovany.

Regeneratívna pastva dobytka

Regeneratívne poľnohospodárstvo na farme Wenzela Lobkowicza, chovateľa a majiteľa panstva v Draheniciach na Příbramsku


inzercia

 

Kategória: Predstavujeme
Počet videí: 27

Agrolesnícke systémy

Agrolesnícke systémy, ktoré sú súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny a môžu zvýšiť a diverzifikovať produkciu poľnohospodárov

CombCut“ – stroj na odstraňovanie burín v obilninách

Kosenie burín v poraste obilnín v prípade ich nežiadúceho prerastania.

Priamy výsev kukurice

Pokusy a porovnanie klasického orebného spôsobu pestovania kukurice s bezorebným priamym výsevom do mulču z predplodiny.

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču pomocou sadzeča Mulchtec Planter

Carboneg: Príbeh o pôde

Animovaný dokument o regeneratívnom poľnohospodárstve a jeho schopnosti viazať CO2 z atmosféry pod zem.

EU Green Deal: Carbon farming

Uhlíkové poľnohospodárstvo, tzv. carbon farming poskytuje nový obchodný model pre poľnohospodárov. Umožňuje odmeňovať farmárov za ich starostlivosť o prírodu.

Ministerstvo zemědělství ČR

Dokumnetárny film z produkcie Ministerstva zemědělství ČR o vytváaní biopásov.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Receptom na ekologickejšiu krajinu sú okrem diverzifikácie aj biopásy. Dlhodobo sa im venujú v NPPC v Nitre. Poradia aj vám.

Pôda nad zlato

Dokumentárny film o stave pôdy v Českej republike a vzťahu vlastníkov k je užívaniu.

BASF Agricultural Solutions

Vytváranie biopásov pre produkčné poľnohospodárstvo, ochranu zdrojov a biodiverzitu.

Agrolesníctvo a staré odrody ovocných drevín

Agrolesnícke systémy ako významný inovačný trend v poľnohospodárstve a ich využitie proi záchrane starých odrôd ovocných drevín.

Zber sena na jeden prejazd

Agregácia strojov Fendt 936 Vario Black Beauty a De Buck

Drvič Pirba s pravouhlou prevodovkou

Drvič Pirba s pravouhlou prevodovkou a možnosťou pripojenia vlečky do spodného závesu traktora.

Drvič konárov Pirana

Drvič má samočinné podávanie a jeho hodinový výkon je 2 m3. Spoľahlivo drví materiál do priemeru 70 mm. Pri pripojení za traktor výrobca odporúča traktor s výkonom od 10kW (pripojiteľné za traktor i malotraktor).

Traktory Yanmar

Kvalitné kompaktné stroje japonskej výroby patria medzi to najlepšie v tomto segmente a to predovšetkým vďaka svojej univerzálnosti, všestrannosti a spoľahlivosti.

BAUER

Spoločnosť BAUER irrigation s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1995. Vznik spoločnosti BAUER sa datuje do roku 1930.

Neviditeľný obrubník

Neviditeľné obrubníky a plastové klince sú vyrobené z polypropylénu. Použitý materiál je trvanlivý, odolný a ľahký, čo uľahčuje akúkoľvek manipuláciu. Neviditeľný obrubník je vyrábaný v štyroch rôznych výškach (4,5 cm, 6 cm, 8 cm a 10 cm). Najpredávanejším, cenovo výhodným a najuniverzálnejším je obrubník s výškou 6 cm.

Meteorologické prístroje a systémy

Spoločnosť MCR Technology s.r.o. ponúka zariadenia pre meteorológiu: meteorologické stanice, anemometre, barometre, vlhkomery, teplomery, zrážkomery, chlorofylmetre, veterné rukávy, prístroje na meranie pH pôdy, dusičnonov, radiácie a kvality ovzdušia, detektory bleskov.

BISO a FARMSYSTEMS

Predstavenie spoločností BISO SCHRATTENECKER, FARMSYSTEMS a ich produktov počas výstavy poľnohospodárskej techniky Agrosalón 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Tieto spoločnosti ponúkajú stroje značiek NEW HOLLAND a KRONE.

MOREAU AGRI s novinkou pre sejbu

Firma MOREAU AGRI predstavila na Agrosalóne v Nitre novinku pre sejbu kukurice od výrobcu MONOSEM. Spôsob sejby kukurice do dvoj-riadkov (Twin-Row) nie je v našich podmienkach veľmi známy.

JCB trac-technik na Agrosalóne 2013

Ing. Otto Jirka predstavuje spoločnosť JCB trac-technik a jej sortiment počas výstavy poľnohospodárskej techniky Agrosalón 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

VOGEL & NOOT - Agrosalón 2013

Dipl.-Ing. Milan Rác, riaditeľ spoločnosti SEED SOLUTIONS s.r.o., prezentuje spoločnosť VOGEL & NOOT a jej produkty počas výstavy poľnohospodárskej techniky Agrosalón 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

AGROSALÓN 2013

AGROSALÓN 2013 pod osobnou záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka

Obracače CLAAS VOLTO

Našim cílem je omezit vysušení na minimum a zjistit kvalitní píci. Řada obracečů CLAAS Volto nabízí moderní technologie s vhodným výkonem, kvalitu a komfort obsluhy.

Obracače HIT T

Tažené obraceče HIT T kloubí vysokou výkonnost s inteligentní konstrukcí. Oba obraceče s rafinovanou kinematikou zdvihu rotorů garantují snadné přestavení do pracovní polohy. Stroj je charakteristický i novou konstrukcí rotorů.

Agrokomplex 2012

39. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 23.- 26.8. 2012

Yanmar - japonská kvalita

Japonské kompaktné traktory YANMAR pre záhradu a komunál už aj na Slovensku! Navštívte predajcu: Modern Garden v Behynciach (Veľké Ripňany, okr. Topoľčany)

<<  z  >>


inzercia

Predstavujeme

Agrolesnícke systémy

Agrolesnícke systémy, ktoré sú súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva zmierňujú negatívne dopady klimatickej zmeny a môžu zvýšiť a diverzifikovať produkciu poľnohospodárov

CombCut“ – stroj na odstraňovanie burín v obilninách

Kosenie burín v poraste obilnín v prípade ich nežiadúceho prerastania.

Priamy výsev kukurice

Pokusy a porovnanie klasického orebného spôsobu pestovania kukurice s bezorebným priamym výsevom do mulču z predplodiny.

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču

Poloautomatická výsadba zeleniny do mulču pomocou sadzeča Mulchtec Planter

Carboneg: Príbeh o pôde

Animovaný dokument o regeneratívnom poľnohospodárstve a jeho schopnosti viazať CO2 z atmosféry pod zem.

EU Green Deal: Carbon farming

Uhlíkové poľnohospodárstvo, tzv. carbon farming poskytuje nový obchodný model pre poľnohospodárov. Umožňuje odmeňovať farmárov za ich starostlivosť o prírodu.

Ministerstvo zemědělství ČR

Dokumnetárny film z produkcie Ministerstva zemědělství ČR o vytváaní biopásov.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Receptom na ekologickejšiu krajinu sú okrem diverzifikácie aj biopásy. Dlhodobo sa im venujú v NPPC v Nitre. Poradia aj vám.

Pôda nad zlato

Dokumentárny film o stave pôdy v Českej republike a vzťahu vlastníkov k je užívaniu.

BASF Agricultural Solutions

Vytváranie biopásov pre produkčné poľnohospodárstvo, ochranu zdrojov a biodiverzitu.

Agrolesníctvo a staré odrody ovocných drevín

Agrolesnícke systémy ako významný inovačný trend v poľnohospodárstve a ich využitie proi záchrane starých odrôd ovocných drevín.

Zber sena na jeden prejazd

Agregácia strojov Fendt 936 Vario Black Beauty a De Buck